در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

سومین همایش ملی توسعه روستایی ایران ملی 3606 نمایش

زمان برگزاری : 8 اسفند 1397 زمان اتمام : 8 اسفند 1397
برگزار کننده : انجمن علمی توسعه روستایی ایران. با همکاری دانشگاه تربیت مدرس.
انجمن علمی توسعه روستایی ایران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، سومین همایش ملی توسعه روستایی ایران با تاکید بر الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت را در تاریخ 8 اسفند 1397 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/rdi97
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 بهمن 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 4 اسفند 1397
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران - دانشگاه تربیت مدرس
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 2 اسفند 1397
محور ها : ویژگی های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه توسعه روستایی
تجارب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه توسعه پایدار روستایی ایران
نسبت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و توسعه پایدار روستایی ایرانسومین همایش ملی توسعه روستایی ایران