در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اصفهان / اصفهان

چهارمین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی ملی 2740 نمایش

زمان برگزاری : 11 اردیبهشت 1398 زمان اتمام : 12 اردیبهشت 1398
برگزار کننده : دانشگاه اصفهان
با توجه به برگزاری موفقیت آمیز دومین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی در دانشگاه اصفهان در سال 1395 برآنیم تا چهارمین دوره این کنفرانس نیز در این دانشگاه برگزار گردد. ترویج علوم بین رشته ای از جمله اهداف کلیدی برگزاری چهارمین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی است و با همین هدف بخش های زیست فناوری و شیمی دانشگاه اصفهان این کنفرانس را اجرا می کنند. از جمله محورهای مهم این کنفرانس می توان به شیمی پروتیین- مهندسی آنزیم ها-پروتیین ها و پپتید های متابولیکی- داروها و بیومارکرهای پروتیینی- فناوری های پیشرفته در حوزه مطالعات پروتیینی- پپتید های فعال زیستی و کاربرد آنها در صنایع مختلف و کاربرد پروتیین در فناوری نانو اشاره کرد.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/ppt97
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 20 اسفند 1397
آدرس دبیرخانه : اصفهان، میدان آزادی- دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم و فناوری های نوین - گروه زیست فناوری
محل برگزاری : اصفهان - دانشگاه اصفهان
شماره تلفن تماس : ۰۳۱-۳۷۹۳۴۳۴۶
شماره فکس :
ایمیل : PPS4@ui.ac.ir
محور ها : پپتیدهای فعال زیستی و کاربرد آنها در صنایع مختلف
مهندسی پروتئین و آنزیم و کاربرد آنها
پروتئین ها و بیماری های متابولیکی
فولدینگ، پویایی ساختاری و پایداری پروتئین ها
شیمی و فیزیک پروتئین ها و پپتیدها
کاربرد پروتئین ها و آنزیم ها در حل مسائل زیست محیطی
داروها و بیومارکرهای پروتئینی
کاربرد پروتئین ها در فناوری نانو
نوآوری در روش های تخلیص
سنجش های کمی پروتئینی
برهمکنش دارو- پروتئین و پروتئین- پروتئینچهارمین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی