در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

یزد / یزد

یازدهمین کنگره ملی نوروژنتیک ایران ملی 3598 نمایش

زمان برگزاری : 2 اسفند 1397 زمان اتمام : 4 اسفند 1397
برگزار کننده : سازمان بهزیستی استان یزد مرکز تحقیقات ژنتیک میبد مرکز تحقیقات سلامت مادر و نوزاد دانشگاه آزاد اسلامی یزد

وب سایت : yazdneurogenetic.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 20 بهمن 1397
آدرس دبیرخانه : یزد.بلوار دانشجو. مجتمع ادارات استان یزد. سازمان بهزیستی
محل برگزاری : یزد
شماره تلفن تماس : 8-32373206-035
شماره فکس :
ایمیل : info@yazdneurogenetic.ir
محور ها : Advances in neurogenetic disorders
Pediatric neurogenetic & neurometabolic disorders
Adult neurodegenerative disorders
Advances in genetic screening & diagnosis of neurogenetic disorders
Personalized medicine in neurogenetic disorders

طبقه بندی ها : علوم پایه ، علوم پزشکی ،


یازدهمین کنگره ملی نوروژنتیک ایران