در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

چهارمین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران ملی 7315 نمایش

زمان برگزاری : 23 خرداد 1398 زمان اتمام : 24 خرداد 1398
برگزار کننده : انجمن جامعه شناسی ایران
انجمن جامعه شناسی ایران، انجمنی غیرانتفاعی است که در سال 1370 تاسیس شده و در زمینه‌های علمی، پژوهشی، کارشناسی و مشاوره فعالیت می‌کند.
این انجمن در نهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر کشور (1387)، که از سوی وزارت علوم تحقیقات و فنآوری برگزار می شود، به عنوان "انجمن علمی برتر" معرفی شد.

وب سایت : www.isa.org.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 10 اسفند 1397
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 فروردین 1398
آدرس دبیرخانه : تهران - بزرگراه جلال‌آل احمد، پل گیشا، جنب بیمارستان شریعتی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، انجمن جامعه‌شناسی ایران
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : یکشنبه و چهارشنبه در وقت اداری-09196332022
شماره فکس :
ایمیل : isa.conference@yahoo.com
محور ها : انجمن جامعه شناسی ایران تصمیم دارد چهارمین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران را با موضوع «توسعه جامعه ایران و مساله همبستگی و تضاد اجتماعی» در خرداد ماه 1398 برگزار نماید.
محور های اصلی همایش از این قرارند:
✔️بنیان های همبستگی اجتماعی در جامعه ایران
✔️عوامل تضعیف کننده همبستگی اجتماعی در جامعه ایران
✔️نقش نهادها و فرایندهای مختلف اجتماعی (خانواده، آموزش، دین، اقتصاد، سیاست، رسانه ها و ...) در تحکیم یا تضعیف همبستگی اجتماعی
✔️بنیان‌های تضادها و تعارضات اجتماعی در جامعه ایران
✔️سازگاری‌ها و ناسازگاری‌های هویتی در جامعه ایران
✔️تعارضات نهادی و مسئله توسعه یافتگی جامعه ایران
✔️تضادها و همبستگی‌های اجتماعی و آثار توسعه‌ای آنها
✔️ دشواره‌های مفهوم سازی و نظریه‌پردازی برای فهم مسائل اجتماعی ایران

طبقه بندی ها : علوم اجتماعی و روانشناسی ،


چهارمین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران