در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اصفهان / اصفهان

سیزدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران ملی 1135 نمایش

زمان برگزاری : 4 اردیبهشت 1398 زمان اتمام : 6 اردیبهشت 1398
برگزار کننده : انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سیزدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران در اردیبهشت ماه سال 1398 توسط انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران و دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با همکاری مراکز آموزشی و سازمان های مرتبط برگزار خواهد شد.

وب سایت : seminar.mui.ac.ir/op13
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 بهمن 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 4 اردیبهشت 1398
آدرس دبیرخانه : دبیرخانه علمی و اجرایی: اصفهان ـ خیابان هزارجریب ـ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ـ دانشکده علوم توانبخشی ـ معاونت پژوهشی
محل برگزاری : اصفهان
شماره تلفن تماس : 37925229-031
شماره فکس : 031-36687270
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 15 اسفند 1397
محور ها : ـ مداخلات ارتوز و پروتز در ضایعات ارتوپدی، نورولوژی، دیابت، سالمندی، آسیبهای ورزشی، حوادث و غیره
ـ فناوری یا نوآوری در ساخت یا تولید محصولات، مواد اولیه یا قطعات ارتوز و پروتز
ـ آموزش در ارتوز و پروتز (شامل محتوای آموزش، ارزشیابی دانشجو، آموزش مداوم و ارتقای نیروی انسانی، آموزش خود مراقبتی مراجعان)
ـ چشم اندازها و سیاستگزاری در ارتوز و پروتز
ـ همکاری بین بخشی (صنعت، بیمه، توریسم، متخصصان پزشکی و …)
ـ مسائل مرتبط با شاغلین حرفه
ـ اخلاق حرفه ای


طبقه بندی ها : علوم پزشکی ،


سیزدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران