در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

یزد / یزد

ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران ملی 9696 نمایش

زمان برگزاری : 1 آبان 1398 زمان اتمام : 2 آبان 1398
برگزار کننده : دانشگاه یزد
فیزیولويی گیاهی علمی است که به بررسی فرایندها و کارکردهای حیاتی گیاهان مختلف در سطوح مختلف از یاه کامل تا سطح مولکولی و در شرایط طبیعی، زرعه ای، گلدانی کشت بافت می پردازد. این علم اساس تحقیقات کاربردی و پایه ای در حوزه های مختلف زیست شناسی، کشاورزی، دارویی و تغذیه ای را تشکیل می دهد. در راستای ایجاد ارتباط علمی بین پژوهشگران مختلف در حوزه فیزیولوژی گیاهی، هر دو سال یکبار و به همت انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران همایش بزرگی در سطح ملی در دانشگاه های مختلف کشور برگزار می گردد. اولین دوره این کنفرانس در دانشگاه صنعتی اصفهان و در مرداد ماه 1388 بگزار گردید که دوره های بعدی به ترتیب در دانشگاه یزد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه تربیت مدرس تهران و دانشگاه زنجان برگزار گردیدند. استعانت از پروردگار متعال ششمین دوره کنفرانس فیزیولوژی گیاهی ایران مجددا در دانشگاه یزد و در گروه زیست شناسی در 1 و 2 آبان 1398 برگزار خواهد شد.

وب سایت : confs.yazd.ac.ir/Icpp98
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31 خرداد 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 31 مرداد 1398
آدرس دبیرخانه : یزد - دانشگاه یزد - پردیس علوم - گروه زیست شناسی
محل برگزاری : یزد - دانشگاه یزد
شماره تلفن تماس : 035-31232262
شماره فکس :
ایمیل : icpp98@confs.yazd.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 15 شهریور 1398
محور ها : محورهای اصلی:
فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی گیاهان زراعی (در سطح سلول تا گیاه کامل)
فیزیولوژی تنش‌های محیطی و اکوفیزیولوژی
فیزیولوژی پس از برداشت
فیزیولوژی بذر
بیوتکنولوژی و بیوشیمی گیاهی


طبقه بندی ها : کشاورزی ،


ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران