در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

سمنان / شاهرود

هفتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما ملی 1753 نمایش

زمان برگزاری : 26 تیر 1398 زمان اتمام : 27 تیر 1398
برگزار کننده : دانشگاه صنعتی شاهرود
هفتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما با هدف بررسی و ارائه آخرین نتایج در فیزیک و مهندسی پلاسما در مراکز صنعتی و تحقیقاتی ایران در دانشگاه صنعتی شاهرود در تاریخ 26 و 27 تیر ماه 1398 برگزار می‌گردد.

وب سایت : plasmasociety.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 خرداد 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 31 خرداد 1398
آدرس دبیرخانه : شاهرود - دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده علوم پایه
محل برگزاری : شاهرود - دانشگاه صنعتی شاهرود
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : pep2019@plasmasociety.ir
محور ها : پلاسما فضایی
فناوری پلاسما در نساجی
فناوری پلاسما در پزشکی
گداخت، اینرسی و مغناطیس
فناوری پلاسما در صنایع غذایی
روش‌های اندازه‌گیری در پلاسما
فناوری پلاسما در نفت و پتروشیمی
فیزیک چشمه‌های امواج الکترومغناطیس
روش‌های عددی و شبیه‌سازی در پلاسما
امواج در پلاسما و ناپایداری‌ها و چشمه‌های یونی
فناوری پلاسما در اصلاح سطح و مهندسی سطح
فناوری پلاسما در محیط زیست و آلاینده‌های گازی
فناوری پلاسما در صنایع هوایی، مخابرات و تولید انرژی
برهم‌کنش لیزر و پلاسما، باریکه ذرات، لیزر الکترون آزاد، لیزر اشعه x و شتاب ذرات

طبقه بندی ها : علوم پایه ،


هفتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما