در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

همدان / همدان

اولین همایش ملی دانشگاه عاری از دخانیات ملی 6230 نمایش

زمان برگزاری : 11 اردیبهشت 1398 زمان اتمام : 11 اردیبهشت 1398
برگزار کننده : مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا همدان

وب سایت : nonsmoking2019.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 24 فروردین 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 5 اردیبهشت 1398
آدرس دبیرخانه : همدان - دانشگاه بوعلی سینا - مرکز مشاوره دانشجویی - طبقه دوم
محل برگزاری : همدان - دانشگاه بوعلی سینا
شماره تلفن تماس : 38380714-081
شماره فکس : 38380714-081
ایمیل : nosmoking.basu@gmail.com
محور ها : 1- پیشگیری از مصرف دخانیات(سیگار و قلیان)
2- سبب شناسی، عوامل زمینه ساز و خطر ساز مصرف دخانیات
3- نقش اختلالات روانی در مصرف دخانیات
4- نقش دانشگاه ها در پیشگیری از مصرف دخانیات
5- عوارض مصرف دخانیات بر سلامت جسم، روان و جامعه و ...
6- نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از مصرف دخانیات
7- نقش رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی در پیشگیری از مصرف دخانیات
8- تجارب موفق دانشگاه های داخل و خارج از کشور در پیشگیری از مصرف دخانیات
9- نقش درمان های دارویی در درمان دخانیات
10-دانشجویان در معرض خطر مصرف دخانیات
11-مصرف دخانیات در بین دانشجویان دختر
12-نقش والدین در پیشگیری از مصرف دخانیات
13-خوابگاه های دانشجویی، خوابگاه های خودگردان و خانه های مجردی دانشجویی
14-نقش همسالان در پیشگیری از مصرف دخانیات(کانون همیاران سلامت روان)
15-نقش قوانین منع مصرف دخانیات
16-مهارت های مقابله ای و نه گفتن به مصرف سیگار و قلیان
17-نقش مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاهها

طبقه بندی ها : علوم اجتماعی و روانشناسی ،


اولین همایش ملی دانشگاه عاری از دخانیات