در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

همایش بین المللی فقه گردشگری بین المللی 6858 نمایش

زمان برگزاری : 4 اردیبهشت 1398 زمان اتمام : 6 اردیبهشت 1398
برگزار کننده : جامعة المصطفی العالمیة واحد تبریز

وب سایت : www.ictjf.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 30 بهمن 1397
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 25 اسفند 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 30 فروردین 1398
آدرس دبیرخانه : تبریز، بلوار 29 بهمن، جامعة المصطفی العالمیة واحد تبریز
محل برگزاری : تبریز
شماره تلفن تماس : 041-33273190-93
شماره فکس : 041-33296380
ایمیل : ictj@miu.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 10 فروردین 1398
محور ها : 1. ماهیت شناسی و مبانی فقه گردشگری
مفهوم شناسی؛ اصطلاح شناسی؛ مسئله شناسی و موضوع شناسی؛ تاریخچه؛ مبانی نظری؛ نظریات و فرضیات؛ روش شناسی
2. جایگاه گردشگری در آموزه­های دینی
مستندات متون دینی: گردشگری در قرآن؛ گردشگری در روایات؛ گردشگری در تاریخ اسلام و مسلمین؛ گردشگری در فقه و سیره؛ اخلاق و آداب گردشگری؛ ابواب فقهی و نحله­های مرتبط با گردشگری؛
3. ابعاد و قلمرو فقه گردشگری در حوزه­ ها و انواع گردشگری
حوزه­ های اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، هنری، آثار تاریخی و باستانی و انواع مختلف گردشگری
4. فقه گردشگری؛ شهر اسلامی و حقوق گردشگران
تاریخ شهر اسلامی؛ روند شکل گیری شهر اسلامی؛ شهر در متون و آموزه­های دینی؛ فرهنگ ملی و عمومی شهر اسلامی؛ آداب و سنتهای شهر اسلامی؛ انطباق و مغایرت شهر با آموزه­های دینی؛ فرهنگ دینی در ساختار شهر اسلامی؛ جلوه­های زیباشناختی و هنری شهر اسلامی؛ توسعه شهر اسلامی؛ شهر و جهان­شهر معنوی و ظرفیتهای بلاد اسلامی؛ شهر معاصر اسلامی؛ شهر از منظر قرآن؛ محله اسلامی؛ مراکز اسلامی
5. جایگاه گردشگری در نظام اداری حقوقی ایران
حقوق مدنی (ظرفیتها و چالشها)؛ آئین­نامه­ها و ضوابط گردشگری؛ تمدن نوین اسلامی و گردشگری
6. تبریز و الگوی شهر مطلوب اسلامی
تبریز در گذر تاریخ؛ تبریز، شهر معنوی؛ تبریز، جهان­شهر معنوی؛ فرهنگ بومی تبریز؛ توسعه تبریز؛ مکتب تبریز؛ تاریخ، طبیعت و مفاخر آذربایجان؛ تبریز، شهر علمی؛ تبریز، باغ­های ایرانی اسلامی؛ تبریز و مراکز شهر اسلامی

طبقه بندی ها : دین و مذهب ، فلسفه ، جغرافیا ،


همایش بین المللی فقه گردشگری