در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ملی 10616 نمایش

زمان برگزاری : 25 تیر 1398 زمان اتمام : 26 تیر 1398
برگزار کننده : دانشگاه ارومیه. انجمن آبخیزداری ایران.
از دیر باز ، شمال غرب کشور به عنوان قطب کشاوزی و منابع طبیعی و آبزی پروری شناخته شده است. جنگل های منحصر به فرد ارسباران و زاگرس شمالی به همراه مراتع درجه یک و سرسبز و همچنین فراوان بودن منابع آبی از جمله دلایل شایستگی این منطقه جهت اطلاق عنوان قطب است. به منظور مدیریت و بهره برداری اصولی و جلوگیری از تخریب این منابع طبیعی ارزشمند، لازم است تا نیروهای انسانی کارآمدی تربیت شوند که با استفاده از آموخته های نظری و عملی خود، در زمینه های اجرایی و پژوهشی ایفاء نقش نمایند. دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه پس از اخذ موافقت اصولی تاسیس در سال 1376 با جذب نیروی انسانی عالم ، متعهد و دلسوز در سال 1379 فعالیت خود را آغاز و در تیر ماه 81 با راه اندازی رشته کارشناسی مهندسی منابع طبیعی –مرتع و آبخیزداری آغاز نمود .

وب سایت : www.wms98.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 17 خرداد 1398
آدرس دبیرخانه : ارومیه -دانشگاه ارومیه - پردیس نازلو - دانشکده منابع طبیعی گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری
محل برگزاری : ارومیه - دانشگاه ارومیه
شماره تلفن تماس : 04431942505
شماره فکس : 04432770489
ایمیل :
محور ها : رفتارهای هیدرولوژیک بوم سازگان آب های داخلی
بر هم کنش عوامل طبیعی و انسانی در بحران های آب و خاک
سیاست ها، قوانین، برنامه های بالادستی و حکمرانی در مدیریت حوزه های آبخیز
پایش و ارزیابی عملکرد اقدامات آبخیزداری در کاهش بحران های محیطی
فناوری‌ها و ابزارهای پیش بینی روند تغییرات حوزه آبخیز
آبخیزداری و مدیریت بحران حوضه دریاچه ارومیهچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران