در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

بیست و سومین همایش ملاصدرا؛ «حکمت ایرانی و حکمت متعالیه» ملی 8349 نمایش

زمان برگزاری : 22 خرداد 1398 زمان اتمام : 22 خرداد 1398
برگزار کننده : بنیاد حکمت اسلامی صدرا
دبیرخانه دائمی همایشهای بزرگداشت حکیم ملاصدرا طی اطلاعیه ای، محورها و موضوعات پیشنهادی برای ارسال مقاله جهت همایش سال آینده تحت عنوان « حکمت ایرانی و حکمت متعالیه» را اعلام کرد.

وب سایت : mullasadra.org
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 17 فروردین 1398
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 28 اردیبهشت 1398
آدرس دبیرخانه : تهران - بزرگراه رسالت - روبروی مصلای بزرگ تهران - مجتمع امام خمینی(ره)-ساختمان شماره 12- بنیاد حکمت اسلامی صدرا
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : ۰۲۱-۸۸۱۵۳۲۲۱
شماره فکس :
ایمیل : siprin@mullasadra.org
محور ها : 1) عناصر و مؤلفه‌های حکمت ایرانی در حکمت متعالیه
ـ امکان گفتگو میان حکمت خسروانی و حکمت متعالیه؟
ـ منابع و ریشه‌های ایرانی حکمت متعالیه
ـ عناصر حکمت خسروانی در حکمت صدرایی
ـ عناصر حکمت ایرانی در اندیشۀ فیلسوفان صدرایی و نوصدرایی
ـ بازخوانی حکمت ایران و فلسفۀ یونان بر اساس حکمت قرآنی ملاصدرا
ـ «خورنه»، فرشته­شناسی در حکمت ایرانی و نسبت آن با عقل در حکمت متعالیه
ـ انسان کامل در اندیشۀ خسروانی و حکمت شیعی
ـ مرگ و جاودانگی در حکمت ایرانی و حکمت متعالیه
ـ حکمت عملی در حکمت خسروانی و حکمت متعالیه
ـ «حکمت برای کودک» در اندیشۀ خسروانی و متعالیه
2) حکمت و فلسفه در ایران باستان
ـ اندیشۀ فلسفی در متون حکمی ایران باستان
ـ علل فقدان/ کمبود منابع فلسفی از ایران باستان
ـ حملۀ یونانیان و اسکندر و نقش آن در از بین رفتن متون حکمی ایرانی
ـ خاستگاه و منابع حکمت ایرانی
ـ همبستگی دین و خرد در اندیشۀ ایرانیان باستان
ـ فرّه ایزدی در اندیشۀ ایرانیان
ـ سنت هرمسی و مهری در ایران
ـ نقش مغان در حکمت خسروانی
ـ حکمت در اسطوره‌های ایرانی
ـ حکمت ایرانی در شعر پارسی
ـ جهان‌شناسی در حکمت خسروانی
ـ فلسفه تعلیم و تربیت در حکمت خسروانی
ـ ایرانیان، حکمت و الگوهای کودک‌پروری
ـ مطالعۀ تطبیقی الگوهای تربیتی ایرانی و مکتبهای فلسفه تعلیم و تربیت
3) حکمت ایرانی در تاریخ فلسفه
ـ بازخوانی تاریخ فلسفه و کاوش نقش ایرانیان
ـ تأثیر حکمت ایرانی بر فلسفۀ یونان/ جهانبینی ایرانی در جامۀ یونانی
ـ تأثیر حکمت ایرانی بر بین‌النهرین
ـ حکمت ایرانی از نگاه فیلسوفان باستان (امپدوکلس، آناکساگوراس، گزنفون، آناکسیمندرس، آناکسیمنس، هراکلیتوس، افلاطون، اپیکوریان، کلبیون، آگوستین، اکهارت، آکوئیناس و...)
ـ حکمت ایرانی از نگاه اندیشمندان عرب (ابراهیم مدکور، عبدالرحمن بدوی، ماجد فخری، ابوالعلاء عفیفی، عابد الجابری، محمدعلی ابوریان و...)
ـ حکمت ایرانی از نگاه اندیشمندان معاصر غرب
ـ حکمت ایرانی در هند و خاور دور
4) حکمت ایرانی و اندیشۀ اسلامی‌ـ‌‌شیعی
ـ پیوند فرهنگ ایرانی و اندیشۀ اسلامی
ـ زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی ایران در پذیرش و گسترش تشیع
ـ سهم ایرانیان در پیدایش و پویایی فلسفۀ اسلامی
ـ جایگاه و نقش زبان پارسی در فلسفۀ اسلامی
ـ ایرانیان و حکمت شیعی (باطنیه، اسماعیلیه و متعالیه)
ـ حکمت ایرانی، حکمت شیعی و جریان خاورشناسی (مستشرقین)
ـ کربن و بازخوانی حکمت ایرانی
5) حکمت ایرانی و نیازهای فرهنگی‌ـ‌اجتماعی معاصر
ـ حکمت ایرانی، حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی
ـ ایرانیان، فلسفه و هویت فرهنگی
ـ تجلیهای اجتماعی پیوند فرهنگ ایرانی و حکمت متعالیه
ـ فرهنگ ایرانی، حکمت متعالیه و سبک زندگی
ـ پیوند فرهنگ ایرانی و اسلامی و الگوهای آینده توسعه
ـ سرمایۀ حکمت ایرانی‌ـ‌اسلامی برای حضور در دنیای جدید
ـ حکمت و فلسفه بمثابه پل ارتباطی ایران و جهان
ـ جمع حکمت ایرانی و اسلامی، الگویی برای وحدت فرهنگها و تقویت صلح
ـ سرمایۀ حکمت ایرانی‌ـ‌اسلامی برای تقویت علوم انسانیبیست و سومین همایش ملاصدرا؛ «حکمت ایرانی و حکمت متعالیه»