در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

کنفرانس فیزیک ایران و بیست و سومین همایش دانشجویی فیزیک ملی 4141 نمایش

زمان برگزاری : 4 شهریور 1398 زمان اتمام : 7 شهریور 1398
برگزار کننده : دانشگاه تبریز. انجمن فیزیک ایران.
کنفرانس فیزیک ایران و بیست و سومین همایش دانشجویی فیزیک ۴ تا ۷ شهریور ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه تبریز برگزار می‌شود. اولویت شرکت با اعضای انجمن فیزیک و ارائه‌دهندگان مقاله است. در صورت فراهم بودن امکانات و به‌تشخیص کمیتۀ اجرایی، سایر متقاضیان نیز پذیرفته خواهند شد. لطفاً همۀ متقاضیان شرکت در کنفرانس از جمله مقاله‌دهندگان، پرسشنامه الکترونیکی ثبت‌نام در کنفرانس را، در این‌نشانی http://www.psi.ir/?physics98 کامل کنند.

وب سایت : psi.ir/farsi.asp?page=physics98
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 اردیبهشت 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 31 تیر 1398
آدرس دبیرخانه : دبیرخانه علمی : تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگرجنوبی، کوچه مهدی‌زاده، پلاک 5، واحد 8
محل برگزاری : تبریز - دانشگاه تبریز
شماره تلفن تماس : (دبیرخانه علمی)66564850-021
شماره فکس :
ایمیل : physics96@psi.ir

کنفرانس فیزیک ایران و بیست و سومین همایش دانشجویی فیزیک