در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

البرز / کرج

همایش ملی بررسی حقوقی پیش فروش ساختمان ملی 10016 نمایش

زمان برگزاری : 13 تیر 1398 زمان اتمام : 13 تیر 1398
برگزار کننده : دانشگاه خوارزمی. معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان البرز
امروزه تمایل افراد بر سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی مسکن از یک سو و تمایل سازندگان برای تجمیع سرمایه‌های در حال گردش و بهره‌گیری از آن در پروژه‌های عظیم ساختمانی از سوی دیگر موجب رغبت افراد برای تنظیم قراردادهای پیش‌فروش ساختمان شده است. امروزه کثرت قراردادهای پیش فروش آپارتمان سبب بروز ابهامات و اختلافات میان اشخاص به ویژه در زمان نوسان قیمت بازار مسکن و به دنبال آن تورم پرونده‌های حقوقی مرتبط با آن‌ها در دادگستری گردیده است. رونق معامالت پیش فروش ساختمان مستلزم حمایت از حقوق پیش خریداران و فراهم آوردن بستر مناسب جهت ورود پیش‌فروشان برای جذب سرمایه در این عرصه می‌باشد. گرچه قانون‌گذار با تدوین قانون پیش‌فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ تا حدی توانست سبب شفاف‌سازی فضای کسب و کار در حوزه‌ی فوق گردد، با این حال سوالات مطرح در خصوص کیفیت تدوین و نحوه‌ی اجرای این قانون از جمله لزوم تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط و همچنین ابهامات موجود رویه‌ی قضایی ضرروت تبیین همه‌جانبه این موضوع را می‌طلبد.

وب سایت : ncfc.khu.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 خرداد 1398
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : کرج - دانشگاه خوارزمی
شماره تلفن تماس : ۰۲۶-۳۲۵۵۹۹۲۱ داخلی 4314
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : ۱. ماهیت شناسی قراردادهای پیش‌فروش ساختمان:
- ماهیت حقوقی قراردادهای پیش‌فروش ساختمان با تکیه بر مبانی فقهی و تحولات اخیر قانون‌گذاری
- شرایط، آثار و احکام قرارداد پیش‌فروش ساختمان
- قواعد فسخ قراردادهای پیش‌فروش و مبنای حق فسخ این قراردادها (موضوع ماده ۷ قانون پیش‌فروش ساختمان)
- مغایرت‌ با قواعد بیع در قراردادهای پیش‌فروش ساختمان (موضوع ماده ۱۴ و ۱۸ قانون پیش‌فروش ساختمان و ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی)
- تصرف عدوانی در مالکیت‌های ناشی از پیش‌فروش ساختمان‌
- رهن و پیش‌فروش‌
- قانون پیش‌فروش و شرایط عمومی پیمان (ضمانت اجرای عدم رعایت ماده ۲ قانون پیش‌فروش ساختمان)
-2 تعهدات طرفین، تشریفات قانونی و ضمانت‌اجراهای مندرج در قانون پیش‌فروش ساختمان:
- تعهدات سازنده و مالک در صورت سکوت طرفین
- تعهدات پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده بر اساس قانون پیش‌فروش و انطباق آن با قانون
- مسئولیت مدنی مالک و سازنده در قراردادهای مشارکت و ساخت
- پرداخت دین دیگری – دستگاه‌های اجرایی مانند شهرداری در جرایم و عوارض (موضوع ماده ۱۴ قانون پیش‌فروش ساختمان و ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی)
- بررسی موارد عدم انجام تعهدات قراردادی خارج از اراده‌ی طرفین و شمولیت آن نسبت به مشکلات قضایی ملک
- ضمانت اجرای تعهدات طرفین در قرارداد پیش‌فروش ساختمان
- ضمانت اجرای عدم رعایت الزامات حقوق قانون پیش‌فروش ساختمان
- شناسایی تشریفات و الزامات حقوقی قانون پیش‌فروش ساختمان
- امکان سنجی جمع ضمانت‌اجراهای نقض قرارداد (خسارت و حق فسخ) به صورت توآمان (موضوع ماده ۸ قانون پیش‌فروش ساختمان)
- وجه التزام اجحاف‌آمیز و امکان تعدیل آن در قراردادهای پیش‌فروش ساختمان (موضوع بند ۴ ماده ۶ قانون پیش‌فروش ساختمان)
- ثبت واحد‌های پیش‌فروش شده، اعتبار یا عدم اعتبار قراردادهای عادی (دلالت نهی بر فساد) (موضوع ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان و ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی)
- جرایم مطرح در قانون پیش‌فروش ساختمان و متروک ماندن آنها (موضوع ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان)
- الزام به انجام تعهد قسیم جبران خسارت
- اصل همبستگی تعهدات و حق حبس در قانون پیش‌فروش (اجازه‌ی نقض تعهد) (موضوع ماده ۱۱ و ۱۳ قانون پیش‌فروش ساختمان و ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی)
- نحو‌ه‌ی جبران کسری و افزایش متراژ (قیمت مبیع به نرخ قرارداد – به نرخ روز یا ثمن به نرخ روز) (موضوع ماده ۷ قانون پیش‌فروش ساختمان)
- قواعد توقیف در پیش‌فروش (موضوع ماده ۱۵ قانون پیش‌فروش ساختمان)
3- حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیش‌فروش ساختمان:
- شیوه‌های حل اختلاف طرفین قراردادهای پیش‌فروش ساختمان و قراردادهای مشارکت
- جایگاه داوری در قانون پیش‌فروش ساختمان
- مفهوم و ماهیت شرط داوری در قانون پیش‌فروش ساختمان

طبقه بندی ها : حقوق و سیاست ،


همایش ملی بررسی حقوقی پیش فروش ساختمان