در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

دومین کنفرانس مدیریت و مهندسی پیشرفت ملی 9702 نمایش

زمان برگزاری : 12 اردیبهشت 1398 زمان اتمام : 12 اردیبهشت 1398
برگزار کننده : دانشگاه علم و صنعت ایران
کنفرانس ملی تحقیقات مدیریت و مهندسی پیشرفت اردیبهشت ماه 1398 در محل دانشگاه علم و صنعت ایران و با هدف ایجاد زمینه مناسب برای تعامل، تبادل نظر و انتقال تجربیات و ارائه دستاوردهای محققان و پژوهشگران این حوزه، گسترش و توسعه فضای تعامل بین سطوح مختلف راهبردی و عملیاتی، فراهم کردن زمینه انجام تحقیقات و پژوهش های علمی و کاربردی در این حوزه، ارائه موضوعات جدید و استاندارد نوین ، معرفی و بازتاب نتایج تحقیقات، پژوهش­ها، تجربه­ ها و نوآوری­ های علمی دانشگاه­ ها و نیل به پیشرفت پایدار با همکاری اساتید دانشگاه های معتبر سراسر کشور و فعالان، دانشجویان، پژوهشگران، اندیشمندان کلیه مراکز پژوهشی و دیگر سازمان های مدیریتی و مهندسی برگزار خواهد شد.

وب سایت : progconf.iust.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 2 اردیبهشت 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 2 اردیبهشت 1398
آدرس دبیرخانه : تهران - میدان رسالت - خیابان هنگام - دانشگاه علم و صنعت - دانشکده مهندسی پیشرفت
محل برگزاری : تهران - دانشگاه علم و صنعت ایران
شماره تلفن تماس : 73228000
شماره فکس :
ایمیل : progconf@gmail.com
محور ها : ۱- مبانی ، اصول و نظریه های پیشرفت
۲- آینده شناسی ،آینده نگاری و الگوی پیشرفت
۳-مطالعات تطبیقی ،نظامات حکمرانی و تمدن های بشری
۴- مدیریت و پیشرفت
۵- فرهنگ ،سبک زندگی و پیشرفت
۶- فضای مجازی وپیشرفت
۷- علم، فناوری و پیشرفت
۸- نهادهای اجتماعی و پیشرفت
۹- اقتصاد و پیشرفت
۱۰- معماری ،طراحی و مهندسی پیشرفت
۱۱- بررسی و نقد برنامه های توسعه ایران
۱۲- الگوی حکمرانی، تربیت حکمران و نظام پیشرفت
۱۳- الگوی گفتمان سازی پیشرفت
۱۴- ارزیابی و نقد الگوی پایه اسلامی- ایرانی پیشرفت

طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ، مدیریت و مالی ،


دومین کنفرانس مدیریت و مهندسی پیشرفت