در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

نخستین همایش بین المللی مسائل سیاسی ایران بین المللی 8161 نمایش

زمان برگزاری : 9 اردیبهشت 1398 زمان اتمام : 9 اردیبهشت 1398
برگزار کننده : دانشگاه علامه طباطبائی

وب سایت : islamicrepublic40.atu.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 10 اسفند 1397
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 فروردین 1398
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران - دانشگاه علامه طباطبائی
شماره تلفن تماس : 02148392384
شماره فکس :
ایمیل : IslamicRepublic40@atu.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 30 فروردین 1398
محور ها : 1- حوزه نهادی دولت، حکومت و بوروکراسی:
- قانون گرایی
- مشروعیت سازی
- جمهوریت
- کارآمدی بوروکراتیک
2- حوزه سیاست و سیاست گذاری عمومی:
- جمهوری اسلامی ایران و امنیت
- جمهوری اسلامی ایران و عدالت
- جمهوری اسلامی ایران و استقلال
- جمهوری اسلامی ایران و آزادی
- جمهوری اسلامی ایران و معنویت
- جمهوری اسلامی ایران و فرهنگ
- جمهوری اسلامی ایران و محیط زیست
- جمهوری اسلامی ایران و صلح
3- حوزه دولت- جامعه:
- حقوق ملت در جمهوری اسلامی ایران
- تشکل های مدنی در جمهوری اسلامی ایران
- انتخابات در جمهوری اسلامی ایران
- تحزب در جمهوری اسلامی ایراننخستین همایش بین المللی مسائل سیاسی ایران