در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

سومین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی- فرانسه ؛ سفر و مسافر بین المللی 22605 نمایش

زمان برگزاری : 7 آبان 1398 زمان اتمام : 8 آبان 1398
برگزار کننده : دانشگاه فردوسی مشهد

وب سایت : litcpf3.um.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 12 اردیبهشت 1398
آدرس دبیرخانه : مشهد - دانشگاه فردوسی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه زبان و ادبیات فرانسه
محل برگزاری : مشهد - دانشگاه فردوسي مشهد
شماره تلفن تماس : 051- 38805263
شماره فکس :
ایمیل : litcpf3@um.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 20 تیر 1398
محور ها : رویکرد ادبی: حضور سفرنامه در متون ادبی
رویکرد تاریخی: سفرنامه به عنوان منبع و مرجعی در تحقیقات تاریخی
رویکرد قوم شناسی و انسان شناسی: کنجکاوی بشر برای شناخت همنوع خود، گرایش به سمت “دیگری”
رویکرد زبان شناسی: زبان ابزاری در راستای درک دیگری؛ وحدت زبانی و محدودیت های آن
رویکرد جامعه شناسانه: نقش زنان در سفرنامه ها و سفرنامه های نگاشته شده توسط زنان
رویکرد هنری: اقتباس و استفاده از سفرنامه ها در سینما، تئاتر، معماری، موسیقی و …
رویکرد انتقادی: جایگاه سفرنامه به عنوان ابزاری در نقد اجتماعی و نشانه شناسی رفتارهای مردم یک جامعه
رویکرد ترجمه: بررسی متونی که در این ژانر ترجمه شده اند
رویکرد تصویر شناسی: سفرنامه ها و نقش تصویر – از صور خیال تا تصاویری از واقعیت –
رویکرد هویتی: جستجوی هویت شخصی در سفرنامه ها
رویکرد جغرافیایی: سفر مسافران در چهارچوب مرزهای جغرافیایی
سیاحت و زیارت: مشهد، شهری زیارتی، تاریخی و ادبی در سفرنامه هاسومین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی- فرانسه ؛ سفر و مسافر