در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بین المللی 748 نمایش

زمان برگزاری : 14 اردیبهشت 1398 زمان اتمام : 14 اردیبهشت 1398
برگزار کننده : انجمن مهندسی گاز ایران
با یاری خداوند متعال انجمن مهندسی گاز ایران اولین کنفرانس بین المللی "فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی" در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ در تهران برگزار می‌نماید. هدف از برگزاری این گردهمایی ایجاد فرصتی برای ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی-پژوهشی در زمینه فناوری های مرتبط با صنایع نفت،گاز و پتروشیمی و برقراری ارتباط بیشتر بین اساتید، دانشجویان و پژوهشگران به منظور تبادل نظر و ایجاد همکاری‌های علمی و همچنین ارتباط نهادهای دانشگاهی و صنعتی است. لذا از کلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و صنعتگران دعوت می‌شود با ارائه نتایج پژوهش‌های اصیل و منتشرنشده و تجربیات خود بر غنای علمی این کنفرانس بیافزایند.

وب سایت : ntogp.com
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 فروردین 1398
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 5 اردیبهشت 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 5 اردیبهشت 1398
آدرس دبیرخانه : تهران، خیابان شهيد سپهبد قرني ، پلاك 196، ساختمان شرکت ملی گاز ایران، واحد يك
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 021-22839388
شماره فکس :
ایمیل : info@ntogp.com
زمان اعلام نتایج داوری : 25 فروردین 1398
محور ها : Wettability alteration in the fractured limestone oil reservoir
Optimal well placement in the thin and compartmentalized oil layers
Innovations in the reservoir engineering, evaluation, monitoring and testing technologies
Joint optimization of oil well placement and control
Viscosity reduction of the heavy oil
Innovations in maximizing areal sweep efficiency in oil reservoirs
Advances in regional geology (Sedimentology, sequence/seismic stratigraphy and structural modelling)
Advances in monitoring and testing technologies
Geosciences, innovations and developments in data processing and interpretations
Recovery of drop downs from condensate banking in the gas - condensate reservoirs
Gas wetting the reservoir rocks in the gas- condensate reservoirs
Advances in the economy of LNG production and transportation
Innovations in the sour gas two phase flow management
Innovations in the design and pressure profile to maximize the economy and safety of gas transmission systems
Inline C2 plus extraction units on the main gas trunk lines
Innovations in Hydrocracking in oil refining
Innovations in methane emission cuts in oil and gas sector
Methane conversion to olefins, aromatics and other organic chemicals
Methanol to light olefins
Bioplastics, Plastic composites/ nanocomposites, Plastic electronics, Smart and reactive polymer and the Self-healing polymers
Innovations in coating technologyکنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی