در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

همایش بین‌المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم بین المللی 4946 نمایش

زمان برگزاری : 24 اردیبهشت 1398 زمان اتمام : 25 اردیبهشت 1398
برگزار کننده : شهرداری مشهد
در عصر پست مدرن که فراروایت ها ضعیف ترین دوران خود را سپری می کنند و بحران هویت گریبان گیر بیشتر جوامع جهان شده و افراد در ورطه سرگشتگی و سردرگمی به حال خود رها شده اند، ملتی خواهد توانست بقای خود را تضمین کند و حرکت رو به جلوی خود را تداوم بخشد که کنترل تاریخ و گذشته خود را در دست داشته باشد و بتواند این دو را در شکل میراث و از راه ارائه تفسیری عالمانه، اصیل، روایت گونه و مخاطب محور به شهروندان خود و سایرین انتقال دهد. یکی از این مواریث مهم، و شاید مهمترین میراث هر ملتی، ادبیات آن است. ادبیات تجلی گاه خلاقیت و مظهر خودباوری ملت هاست؛ آنگاه که تصمیم گرفته اند خود باشند و از ابراز خویشتن نهراسند.

وب سایت : ssr1.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 فروردین 1398
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 فروردین 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 25 فروردین 1398
آدرس دبیرخانه : مشهد- ساختمان تالارشهر- طبقه منفی یک- دبیرخانه توس- کنفرانس بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم
محل برگزاری : مشهد
شماره تلفن تماس : 05131291241 - 05135019274
شماره فکس : 31291267-051
ایمیل :
محور ها : تاثیر شاهنامه و فردوسی در مسیر جاده ابریشم
باورهای دینی مذهبی درآینه شاهنامه
تبین جلوه های اخلاقی و عرفانی شاهنامه
ایران بزرگ فرهنگی در شاهنامه
جلوه های آشتی و صلح در شاهنامه
نقش خراسان کهن درگذرگاه جاده ابریشم
نقش آفرینی زنان شاهنامه
نقش شاهنامه در تحکیم و گسترش زبان فارسی نقش
فردوسی و شاهنامه در سپهر ادبی جهان
سایر موضوعات در رابطه با شاهنامه، توس، جاده ابریشم با نگاه گردشگری

طبقه بندی ها : فرهنگی و ادبی ،


همایش بین‌المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم