در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اردبیل / اردبیل

سومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی ملی 5218 نمایش

زمان برگزاری : 12 اردیبهشت 1398 زمان اتمام : 13 اردیبهشت 1398
برگزار کننده : دانشگاه محقق اردبیلی
گروه تربیت بدنی دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه محقق اردبیلی در راستای رسالت علمی خود و در جهت فراهم نمودن فضای علمی و تخصصی در تازه ­های پژوهش در علوم ورزشی، اقدام به برگزاری این همایش ملی نموده است.

وب سایت : umasport2019.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 فروردین 1398
آدرس دبیرخانه : اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
محل برگزاری : اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی
شماره تلفن تماس : 04531505649-04531505627
شماره فکس :
ایمیل : info@umasport.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 21 فروردین 1398
محور ها : فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
رفتار حرکتی
بیومکانیک، مهندسی و تکنولوژی ورزشی
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
مدیریت، ارتباطات، اقتصاد و توریسم ورزشی
روانشناسی ورزشی
جامه شناسی، قانون، تاریخ و فلسفه علوم ورزشی
تربیت بدنی و ورزش در مدارسسومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی