در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

كرمان / کرمان

پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر ملی 4051 نمایش

زمان برگزاری : 6 شهریور 1398 زمان اتمام : 7 شهریور 1398
برگزار کننده : دانشگاه شهید باهنر کرمان
همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر بصورت دوسالانه توسط بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می گردد. همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر یکی از باسابقه ترین همایش ها در موضوعات مرتبط با آب در کشور می باشد. اولین دوره این سمینار با همت اساتید وقت بخش مهندسی آب: جناب دکتر بارانی، جناب دکتر خانجانی و مهندسی غفوری در دانشگاه شهید باهنر در تاریخ 19 و 20 بهمن 1367 با تعداد 18 مقاله چاپ شده برگزار گردید. تا کنون چهارده دوره این سمینار در بخش مهندسی آب برگزار شده است.

وب سایت : ncier15.uk.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 تیر 1398
آدرس دبیرخانه : کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب
محل برگزاری : کرمان - دانشگاه شهید باهنر کرمان
شماره تلفن تماس : 03433257233
شماره فکس :
ایمیل : ncier@conf.uk.ac.ir
محور ها : مدیریت و بهینه سازی مصرف آب
مدیریت و حفاظت منابع آب سطحی و زیرزمینی
شیوه های نوین آبیاری
ارزیابی سیستم های آبیاری مدرن و سنتی متداول
کم آبیاری
رابطه آب، خاک گیاه
الگوی کشت
کاهش تبخیر
بحران آب و تغییر اقلیم
گرمایش جهانی و تابع حدی
مباحث هیدرولوژی
سامانه های زهکشی و انتقال آب
ارزیابی، طراحی و مدیریت سامانه های زهکشی
ارزیابی، طراحی و مدیریت شبکه های انتقال آب
مباحث هیدرولیکی
پایش کیفیت آب و کاربرد آبهای نامتعارف
بررسی و مدیریت کیفی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
تصفیه و کاربرد آبهای شور
بازیافت و استفاده مجدد از فاضلاب
آلودگی منابع آب و خاک
محاسبات نرم و مدل­سازی در مهندسی آب
مدل های ارائه شده در زمینه آب های سطحی و زیرزمینی
کاربرد GIS در مهندسی آب
مدلسازی تبخیر و تعرق و فرآیند جذب آب در گیاه
مدلسازی رابطه آب، خاک و گیاه
مدلسازی جریان در محیط متخلخل
مدل های دینامیکی و سینوپتیک پیش­بینی خشکسالی و تغییر اقلیم
مدل­سازی انتشار آلاینده ها در آب و خاک
حکمرانی آب و پدافند غیر عامل
حقوق و تجارت آب
دیپلماسی آب
آب مجازی
بازار و اقتصاد آب
مدیریت غیر سازه ای

طبقه بندی ها : کشاورزی ،


 پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر