در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

چهارمین همایش نگاهی نو به زبان و ادب عامه ملی 6498 نمایش

زمان برگزاری : 9 آبان 1398 زمان اتمام : 9 آبان 1398
برگزار کننده : خردسرای فردوسی، انجمن علمی – آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی خراسان رضوی و انجمن ترویج زبان فارسی خراسان

وب سایت : cef.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=185:2019-03-17-09-24-54&catid=94:etelaeih-ha&Itemid=694
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31 مرداد 1398
آدرس دبیرخانه : مشهد- بلوار معلم- بین میدان فارغ‎التحصیلان و دندان‎پزشکان- خردسرای فردوسی.
محل برگزاری : مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد
شماره تلفن تماس : 05135019274 و 09339108014
شماره فکس :
ایمیل : ak622@yahoo.com
محور ها : 1. مطالعات نظری دربارۀ ادبیات عامه ( تعاریف، ویژگی‌ها، چارچوب‌ها، عناصر، گونه‌هاو...)
- پیدایش ادبیات عامه و نقش آن در تکوین انواع ادبی
- مباحث نظری درباره‌ی ادبیات عامه (تعریف، ویژگی‌ها، چارچوب‌ها، عناصر، گونه ها و...)
- تاریخچه پژوهش در ادبیات عامه
- روش‌شناسی مطالعه و تحقیق در ادبیات عامه
- معرفی و نقد شیوه‌های پژوهشگران ایرانی و خارجی در حوزۀ ادبیات عامه
- نسبت و تعامل ادبیات رسمی و ادبیات عامه
- مخاطب‌شناسی و ادبیات عامه
2. نقد و بررسی ادبیات عامه
- ادبیات داستانی عامه: گونه‌ها، ریخت‌شناسی، معرفی قصه‌ها، بن‌مایه‌ها و....
- شعر عامه و بومی سروده‌ها
- قصه‌ها و اشعار عامیانه
- بررسی زیبایی‌شناختی ادبیات عامه
- ادبیات عامه و نقش آن در وحدت ملی
- ادبیات عامه و اسطوره
- ادبیات عامه و ادبیات کودک و نوجوان
3. ادبیات عامه و مطالعات بین رشته‌ای
- ادبیات عامه و زبانشناسی
- ادبیات عامه و جامعه شناسی
- ادبیات عامه و نقش آن در وحدت ملی
- ادبیات عامه و روانشناسی
- ادبیات عامه و رسانه
- ادبیات عامه و پویا نمایی
- مطالعات تطبیقی در ادبیات عامه
- رابطه‌ و نسبت هنرهای عامه با ادبیات عامه
- بررسی انواع ادب نمایشی عامه (تعزیه، تقلید، نمایش زنانه و ...)
4. محورهای ویژه همایش
- معرفی و تحلیل اشعار شاعران محلی‌سرای استان خراسان
- بررسی و تحلیل گویش شناسی و تنوع زبانی در استان خراسان
- بررسی ادبیات عامه استان خراسان (ضرب المثل، چیستان، متل، لالایی و نازآوا، ترانه‌های کار، سرور و...)
- بررسی و معرفی آثار نویسندگان بومی استان خراسان
5. هر گونه پژوهش دربارۀ ادب عامه

طبقه بندی ها : فرهنگی و ادبی ،


چهارمین همایش نگاهی نو به زبان و ادب عامه