در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران بین المللی 2174 نمایش

زمان برگزاری : 26 مرداد 1398 زمان اتمام : 28 مرداد 1398
برگزار کننده : دانشگاه تبریز - انجمن حشره شناسی ایران

وب سایت : iice2019.entsoc.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 اردیبهشت 1398
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : The 2019 Iranian International Congress of Entomology will feature the following Sections:
Agricultural Entomology
Biodiversity, Biogeography and Conversation of Arthropods
Biological Control of Insects
Ecology and Population Dynamics
Ecotoxicology and Toxicology
Forest and Rangeland Entomology
Industrial Entomology
Insect Behavior
Insect Chemical Ecology
Insect Pathology
Insect Physiology and Biochemistry
Integrated Pest Management and Sustainable Agriculture
Medical and Veterinary Entomology
Molecular Entomology
Pest Resistant and Genetically Modified Crops
Quarantine
Social and Pollinator Insects
Stored Product Pests
Systematic, Phylogeny and Evolution
Urban Entomology
Vectors of Plant Diseases

طبقه بندی ها : کشاورزی ،


سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران