در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران ملی 1601 نمایش

زمان برگزاری : 1 مرداد 1398 زمان اتمام : 4 مرداد 1398
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشكی تهران ، انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
این کنگره از یکم تا چهارم مرداد ماه ۱۳۹۸ در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد.
عنوان کنگره هجدهم ” دندانپزشکی کودکان مبتنی بر شواهد؛ مفاهیم نوین” در نظر گرفته شده است. تجارب اندوخته شده بر پایه دانش روز و شواهد کلینیکی در روند درمان بیماران در حیطه دندانپزشکی کودکان، افقی نوین را فراروی همکاران قرار داده است و این فرصت را فراهم می سازد تا مطلوب ترین روش های درمانی در جهت ارتقائ سلامت بیماران بکار گرفته شود.

وب سایت : www.iapd.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 اردیبهشت 1398
آدرس دبیرخانه : تهران – کوی نصر، خیابان پیروزی غربی، پلاک ۸۳، انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
محل برگزاری : تهران - دانشگاه علوم پزشكی تهران - دانشكده دندانپزشكی
شماره تلفن تماس : 88246093-021 و 88246094-021
شماره فکس :
ایمیل : CONGRESS@IAPD.IR

هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران