در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش بین المللی زاگرس شناسی با عنوان بررسی منشأ پیدایش حیات انسان در رشته كوههای زاگرس بین المللی 4795 نمایش

زمان برگزاری : 9 اردیبهشت 1398 زمان اتمام : 9 اردیبهشت 1398
برگزار کننده : بنیاد ایران شناسی
بنیاد ایرانشناسی بزودی همایش بین المللی زاگرس-شناسی با عنوان «بررسی منشأ پیدایش حیات انسان در رشته كوههای زاگرس» را برگزار خواهد كرد
رشته‌کوههای زاگرس که قسمت اعظم آن در ایران واقع شده،‌ تقریباً از جنوب شرق ترکیه تا سواحل خلیج فارس کشیده شده است. زاگرس با داشتن زیست ‌بوم‌ها و پناهگاههای مناسب برای استقرارهای انسانی، همواره نقش مهمی در تاریخ تحول فرهنگهای بشری ایفا کرده است. رشته‌کوههای زاگرس به دلیل موقعیت استراتژیک و قرارگیری بر سر راه مهاجرتهای جوامع انسانی از آفریقا و حاشیه دریای مدیترانه به سمت نواحی جغرافیای شرق و شمالی از اهمیت بسیاری در دوران پارینه‌سنگی برخوردار است. چه بسا در این میان برخی از محققان، زاگرس را منشأ مدرن شدن رفتار انسانی دانسته و نخستین انسانهای هوشمندِ هوشمند را برآمده از مناطقی در زاگرس دانسته‌اند.

وب سایت : zagros.iranology.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 2 اردیبهشت 1398
آدرس دبیرخانه : تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایرانشناسی، بنیاد ایرانشناسی، دفتر همایش های معاونت پژوهشی
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : ۰۲۱۸۸۲۱۲۰۰۴
شماره فکس :
ایمیل : mags@iranology.ir
محور ها : باستان شناسی
• مطالعات باستان شناسی زاگرس
• ژنتیک باستان شناسی در زاگرس
زمین شناسی و جغرافیا
• زاگرس شناسی از منظر جغرافیای‌تاریخی
• زاگرس شناسی از منظر زیست محیطی
• زاگرس شناسی از منظر زمین شناسی ساختاری
ادیان
• آداب و مناسک تدفین در پیش از تاریخ زاگرس
• تطور انسان در زاگرس
انسان شناسی
• نظریه های کلیدی انسان شناسی زاگرس
• اهمیت و ضرورت مطالعات انسان شناسی در پژوهش‌های باستان شناسی پیش از تاریخ زاگرس
اساطیر
• اسطوره‌ های آغازین در فرهنگ زاگرس
• اسطوره، آیین و نمادپردازی در زاگرس
• مطالعه‌ی تطبیقی اسطوره در زاگرسهمایش بین المللی زاگرس شناسی با عنوان بررسی منشأ پیدایش حیات انسان در رشته كوههای زاگرس