در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

سمنان / شاهرود

اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک ملی 8840 نمایش

زمان برگزاری : 20 آذر 1398 زمان اتمام : 20 آذر 1398
برگزار کننده : دانشگاه صنعتی شاهرود
در راستای تحقق اهداف علمی و گسترش ارتباط و تبادل‌نظر دانش و فناوری بین پژوهشگران دانشگاه و صنعت، اولین دوره "همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک" در تاریخ 20 آذرماه 1398 به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار خواهد شد.

وب سایت : geosig2019.shahroodut.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 مهر 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 10 آذر 1398
آدرس دبیرخانه : استان سمنان، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
محل برگزاری : شاهرود - دانشگاه صنعتی شاهرود
شماره تلفن تماس : 023-32393507
شماره فکس :
ایمیل : geosig@shahroodut.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 20 آبان 1398
محور ها : کاربردهای ژئوفیزیکی پردازش سیگنال و تصویر در داده های لرزه ای، مغناطیس سنجی، گرانی سنجی، ژئوالکتریک و زلزله شناسی شامل:
تصویرسازی داده ها
فشرده سازی داده ها
ترکیب و تلفیق داده ها
تحلیل طیفی سیگنال ها
طبقه بندی و خوشه بندی
مدل سازی پیشرو و وارون داده ها
تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری
نوفه زدایی و افزایش کیفیت داده ها
استخراج ویژگی، نشانگر و تشخیص الگو

طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ،


اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک