در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

پنجمین همایش ملی تربیت معلم ملی 3592 نمایش

زمان برگزاری : 30 مهر 1398 زمان اتمام : 30 مهر 1398
برگزار کننده : دانشگاه فرهنگیان

وب سایت : hmt5.cfu.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 30 خرداد 1398
آدرس دبیرخانه : تهران - شهرک قدس، بلوار شهید فرحزادی، خیابان تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان، معاونت پژوهش و فناوری، دفترارتباط با جامعه و همکاری های علمی
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 021-87751234
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : محورهای اصلی و فرعی پنجمین همایش ملی تربیت معلم
1- مبانی تربیت معلم، اسناد بالا دستی و نظریه های علمی
- مبانی فلسفی، جامعه شناختی،روانشناختی،تاریخی، زیبایی شناسی و هنری ، و دینی تربیت معلم
- نظریه های علمی تربیت معلم
- سند چشم انداز نظام جمهوری اسلامی ایران
-سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
-سند برنامه درسی ملی
-سند راهبردی دانشگاه فرهنگیان
- سند آمایش آموزش عالی
2- وضعیت موجود تربیت معلم و آسیب شناسی آن و نگاه به آینده
-آسیب شناسی اسناد برنامه های درسی تربیت معلم در ایران
- آسیب شناسی برنامه های آموزشی در حال اجرا در دانشگاه فرهنگیان
-آسیب شناسی رویکردهای آماده سازی معلمان در نظام تربیت معلم و نظام دانشگاهی
-آسیب شناسی کیفیت روابط انسانی در مدرسه و تاثیر آن بر رویکرد های تربیت معلم
-آینده پژوهی در آموزش و نظام تربیت معلمان
- نظام تربیت معلم و جامعه
-کارورزی در تربیت معلم ،آسیب شناسی، تحلیل وضعیت موجود و آینده پژوهی
- ارزیابی کیفیت نظام تربیت معلم در ایران
-اشکال جذب در تربیت معلم
-ساختار و مدیریت دانشگاه فرهنگیان
-تربیت معلم در رشته های تخصصی و برای دوره های تحصیلی مختلف
3- تجارب بین المللی تربیت معلم و روندهای جهانی
-تربیت معلم در کشورهای آسیایی پیشرو
-تربیت معلم در کشورهای اروپایی ، آمریکایی و افریقایی
- مشاهیر جهانی تربیت معلم
-تربیت معلم و نهادهای بین المللی
4- آموزش و بهسازی معلمان
- حمایت و هدایت حرفه ای معلمان
- کارورزی (کار ورزی معلمان ابتدایی(چند پایه، با نیازهای ویژه،عشایر و ...)
- کارورزی و آموزش های ضمن خدمت معلمان برای موضوعات مختلف درسی(ریاضی ، علوم ، ادبیات و ...)
-آموزش و یادگیری الکترونیکی ، معلم و رسانه، سواد و فناوری و شبکه های اجتماعی و فناوری های جدید در تربیت معلم
-موانع و چالش های موجود در آموزش و بهسازی معلمان
- نقش شرکاء و مخاطبان در آموزش و بهسازی معلمان
- آسیب شناسی دوره های ضمن خدمت معلمان
-استانداردهای آموزش معلمان
5- مدرسه و تربیت معلم
- معلم مطلوب در نگاه دانش آموزان
- چالش های فرهنگی- زبانی در مدارس و تربیت معلم
- تعامل مدرسه و معلم
- تعامل مدرسه و دانشجو معلمان
- برنامه درسی پنهان مدرسه در شکل گیری هویت معلمی دانشجو معلمان
- محیط های آموزشی و نقش آن بر تدریس معلمان
6- تجارب زیسته معلمان
-تجارب زیسته معلمان از تدریس
-درس پژوهی- اقدام پژوهی- روایت پژوهی
- تجارب زیسته دانشجو معلمان ( حضور در کلاس هاس دانشگاهی- کارورزی-مدرسه و...)
- تجارب زیسته معلمان و دانشجو معلمان از دوران تحصیلات خود در دوره های آموزشی ( از ابتدا تا دانشگاه)

طبقه بندی ها : علوم اجتماعی و روانشناسی ،


پنجمین همایش ملی تربیت معلم