در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مركزی / ساوه

اولین همایش ملی فناوری سبز و پژوهش های کاربردی ملی 11201 نمایش

زمان برگزاری : 17 مهر 1398 زمان اتمام : 18 مهر 1398
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه با توجه به موقعیت صنعتی شهرستان ساوه به لحاظ دارا بودن بزرگ ترین شهرصنعتی کشور و در راستای اهداف علمی پژوهشی و نیز گسترش فناوری نوین و نیز فراهم آوردن فرصتی جهت تبادل یافته های نو در میان اساتید ، دانشجویان ، پژوهشگران و صنعتگران سراسر کشور در نظر دارد همایش ملی فناوری سبز و پژوهش های کاربردی با کاربرد علم شیمی، مهندسی مواد، عمران و ورزش برای تولید و بازیافت مواد را در 17و 18 مهر 98 برگزار نماید.
لذا از کلیه کارشناسان، پژوهشگران و صاحبان صنایع دعوت می گردد با ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی خود در این زمینه بر غنای علمی این همایش بیافزایند.

وب سایت : ncgt.iau-saveh.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 شهریور 1398
آدرس دبیرخانه : ساوه -بلوار شهید فهمیده - کیلومتر چهار جاده نورعلیبیک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محل برگزاری : ساوه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
شماره تلفن تماس : 08642433030
شماره فکس :
ایمیل : 2ncaece@iau-saveh.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 25 شهریور 1398
محور ها : 1 بازاریابی سبز در تولید و فروش مواد با کاربرد در صنایع و ابزار ورزشی
2 کاتالیزورهای قابل بازیافت
3 تشخیص کیفی و اندازه گیری آلاینده ها
4 تولید انواع سیمان و بتن های سبز
5 سنتز انواع مواد و نانو مواد کامپوزیتی زمینه فلزی و غیر فلزی به منظور بازیافت ترکیبات مخرب
6 تولید و بازیافت انواع ضایعات فلزی و غیرفلزی(اکسیدی و غیر اکسیدی)
7 روش های سنتز شیمی سبز در ترکیبات دارویی،آلی و کمپلکس ها
8 کاربرد روش های پیش تغلیظ و میکرو استخراج در اندازه گیری آلاینده های آب های سطحی
9 روند تغییرات شیمیایی منابع آبی کشور و روش های نوین بازیافت انواع پساب های صنعتی
10 روش های محاسباتی، طراحی آزمایشات، مدلسازی و شبیه سازی فرایندهای شیمیایی و انتقال مواد دارویی

طبقه بندی ها : کشاورزی ، محیط زیست ، علوم پایه ،


اولین همایش ملی فناوری سبز و پژوهش های کاربردی