در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

نهمين همايش ملي و دومين همايش بين المللي برنامه ريزي و مديريت شهري ملی 7994 نمایش

زمان برگزاری : 22 آبان 1398 زمان اتمام : 23 آبان 1398
برگزار کننده : دانشگاه فردوسي مشهد . شوراي اسلامي و شهرداري مشهد
با استعانت از پروردگار متعال، نهمين همايش ملي و دومين همايش بين المللي برنامه ريزي و مديريت شهري ،با عنوان: "شهرهاي آينده و توسعه پايدار"،در جوار بارگاه ملکوتي حضرت علي ابن موسي الرضا (ع)، از تاريخ بيست دوم و بيست سوم آبان ماه 1398 با همکاري دانشگاه فردوسي مشهد ، شوراي اسلامي و شهرداري مشهد و شبکه دانشگاهها و مراکز علمي پژوهي ملي ـ منطقه اي و بين المللي و دستگاههاي اجرايي و اداري ملي واستاني در مشهد برگزار خواهد شد

وب سایت : upmc9.um.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 شهریور 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 1 آبان 1398
آدرس دبیرخانه : مشهد، ميدان شهدا، ساختمان تالار شهر،طبقه منفي يک، مرکز پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر مشهد
محل برگزاری : مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد
شماره تلفن تماس : 31291084-051
شماره فکس :
ایمیل : upmc9@um.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 15 مهر 1398
محور ها : *محور ويژه :شهرهاي آينده و تغييرات اقليمي
1-سياست‌گذاري اقليمي در مديريت شهري
2-تعديل، سازگاري و تقليل آثار ناشي از تغييرات اقليمي
3-مخاطرات جوي و فرين‌هاي اقليمي در شهرها
4-تصويرسازيشهرهاي آينده بر اساس سناريوهاي اقليمي
1-توسعه پايدار اجتماعي و شهرهاي آينده
1-تنوع سبک زندگي و پايداري اجتماعي شهرها
2-پايداري و انسجام اجتماعي شهر
3-سلامت و بهزيستي اجتماعي در شهر
4-حاشيه نشيني و چرخه هاي محروميت
5-توانمندسازي اجتماع‌محور و پايداري اجتماعي شهر
2- توسعه پايدار اقتصادي و شهرهاي آينده
1-منابع درآمدي پايدار شهرداري‌ها و سرمايه‌گذاري در شهرها
2-جايگاه فعاليت‌هاي نوين در پايداري اقتصادي شهرها
3-اقتصاد غير­رسمي و توسعه پايدار اقتصادي شهرها
4-رونق توليد و اقتصاد سبز در شهرها
3- توسعه پايدار زيست‌محيطي و شهرهاي آينده
1-آموزش وارتقاء سواد زيست محيطي در شهرها
2-مديريت پايدار منابع زيست‌محيطي در شهرها
3-مديريت آلودگي‌هاي محيطي در شهرها
4-فرايندهاي مورفوديناميک و پايداري شهري
5-تاب‌آوري و مخاطرات محيطي در شهرهاي آينده
6-قوانين و مقررات و توسعه پايدار زيست محيطي شهرها
7-ارزيابي اثرات زيست‌محيطي پروژه‌هاي شهري
4- توسعه پايدارنهادي ـ مديريتي شهرها
1-نقش نهادهاي حاکميتي در توسعه پايدار شهرها
2-نقش نهادهاي مدني در توسعه پايدار شهرها
3-قوانين و حقوق شهروندي و توسعه پايدار
4-چالش‌هاي گذار به مديريت يكپارچه شهري
5-آينده پژوهي و توسعه پايدار شهرها
5-توسعه پايدار کالبدي-فضايي و شهرهاي آينده
1-طراحي انسان‌محور و توسعه پايدار شهري
2-مسائل کا لبدي بافت‌هاي نا کارآمد شهري
3-حمل‌ونقل پايدار شهري
4-مصالح و فناوري‌هاي نوين در ساخت‌وساز و پايداري شهرهاي آينده
5-طراحي و معماري اقليمي در شهرهاي آينده

طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ، جغرافیا ،


نهمين همايش ملي و دومين همايش بين المللي برنامه ريزي و مديريت شهري