در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

لرستان / خرم آباد

هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران ملی 13471 نمایش

زمان برگزاری : 8 آبان 1398 زمان اتمام : 9 آبان 1398
برگزار کننده : دانشگاه لرستان. انجمن ماهی شناسی ایران.
با استعانت از درگاه خداوند متعال، دانشگاه لرستان در تاریخ 8 و 9 آبان 1398 میزبان هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران است. این کنفرانس که با همکاری انجمن ماهی شناسی ایران برگزار می گردد، مهمترین رویداد علمی تخصصی کشور در ارتباط با علم ماهی شناسی و علوم مربوطه است که میزبان حضور اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و علاقه مندان به علم ماهی شناسی از سراسر ایران جهت ارائه آخرین یافته های پژوهشی در ارتباط با محورهای کنفرانس است.

وب سایت : www.ichconf.lu.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 31 شهریور 1398
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31 شهریور 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 15 مهر 1398
آدرس دبیرخانه : خرم آباد، كيلومتر 5 جاده خرم آباد- تهران، دانشگاه لرستان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
محل برگزاری : خرم آباد - دانشگاه لرستان
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : ichthyoconf@lu.ac.ir
محور ها : تنوع زیستی و حفاظت از ماهیان
بیوسیستماتیک و رده بندی ماهیان
زیست شناسی، بوم شناسی و جغرافیای زیستی ماهیان
ژنتیک، فیزیولوژی و تکوین ماهیان
تکثیر، پرورش و تغذیه ماهیان
بهداشت، بیماری و انگل های ماهیان
ماهی شناسی کاربردی
ماهی و ماهی شناسی در علوم دیگر

طبقه بندی ها : کشاورزی ، محیط زیست ، علوم پایه ،


هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران