در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اصفهان / اصفهان

کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیر المومنین امام علی (ع) ملی 11262 نمایش

زمان برگزاری : 26 دی 1398 زمان اتمام : 26 دی 1398
برگزار کننده : موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (علیهم السلام)

وب سایت : imamali.wiki
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 آبان 1398
آدرس دبیرخانه : اصفهان- خیابان نشاط- ابتدای خیابان فرشادی- موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (علیهم السلام)
محل برگزاری : اصفهان
شماره تلفن تماس : 32207760-031
شماره فکس :
ایمیل : info@ahlolbait.com
محور ها : جایگاه قرآن در سیره امیرالمؤمنین
توحید در کلام امیرالمؤمنین امام علی (ع)
پیامبر از منظر امیرالمؤمنین امام علی (ع)
امیرالمؤمنین امام علی (ع) دعوت کننده به عبودیت الهی
ولایت امیرالمؤمنین امام علی (ع) محور وحدت اسلامی
جنگ وصلح از نگاه امیرالمؤمنین امام علی(ع)
نگرش و برخورد امیرالمؤمنین امام علی (ع) با پیروان خلفا
امیرالمؤمنین (ع) از دیدگاه مستشرقین
سیره علوی و فرهنگ از دیدگاه امیرالمؤمنین امام علی(ع)
اخلاق و تربیت از دیدگاه امیرالمؤمنین امام علی(ع)
نهج البلاغه؛ ناکثین، مارقین و قاسطین
حاکمیت و سیاست در سیره امیرالمؤمنین امام علی (ع)
خانواده برتر در بیان و سیره امیرالمؤمنین امام علی (ع)
معنویت در سیره امیرالمؤمنین امام علی (ع)
امیرالمؤمنین(ع) در شعر و ادبیات فارسی
امیرالمؤمنین(ع) در شعر و ادبیات عرب
هنر در سیره امیرالمؤمنین امام علی (ع)
ادبیات در سیره امیرالمؤمنین امام علی (ع)
دشمن شناسی از منظر امیرالمؤمنین امام علی (ع)
بررسی شخصیت امیرالمؤمنین (ع) از منظر قرآن کریم
تفاسیر و تراجم نهج البلاغه
بررسی شخصیت امام از منظر احادیث فریقین
امیرالمؤمنین امام علی (ع) و مدینه فاضله
اقلیت های دینی از منظر امیرالمؤمنین امام علی (ع)
حقوق انسان از منظر امیرالمؤمنین امام علی(ع)
امیرالمؤمنین امام علی (ع) و وقف
نقش مردم در حکومت از منظر نهج البلاغه
واکاوی ریشه ها و عوامل شهادت امیرالمؤمنین امام علی (ع)
علل فروپاشی تمدن ها و جوامع از منظر نهج البلاغه
انسان کامل از منظر امیرالمؤمنین امام علی (ع)
امیرالمؤمنین امام علی(ع) و اندیشمندان سایر فرق و ادیان
عدالت اجتماعی در کلام و منش امیرالمؤمنین امام علی (ع)
سیاست در منش امیرالمؤمنین امام علی (ع)
بازشناسی عرفان ناب علوی از عرفان های نوظهور

طبقه بندی ها : دین و مذهب ، فلسفه ،


کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیر المومنین امام علی (ع)