در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

اولین همایش ملی فرماندهی و مدیریت از منظر امیر المومنین امام علی (ع) ملی 5832 نمایش

زمان برگزاری : 27 مرداد 1398 زمان اتمام : 27 مرداد 1398
برگزار کننده : دانشگاه افسری امام علی (ع). بنیاد بین المللی غدیر.
دانشگاه افسری امام علی (ع) با همکاری بنیاد بین المللی غدیر مفتخر است اولین همایش ملی فرماندهی و مدیریت از منظر امیرالمومنین امام علی (ع) را برگزار نموده لذا از کلیه اندیشمندان، اساتید، فرماندهان، مدیران، پژوهشگران و دانشجویان دعوت بعمل می آید با ارسال مقالات خود از طریق پنل کاربری به هر چه با شکوه تر برگزار شدن این همایش کمک نمایند.

وب سایت : cmghadir.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 مرداد 1398
آدرس دبیرخانه : تهران، خیابان کارگر جنوبی، میدان حر، دانشگاه افسری امام علی (ع)
محل برگزاری : تهران - دانشگاه افسری امام علی (ع)
شماره تلفن تماس : 61048249-021
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : الف) مبانی، نظریه‌ها و الگوها:
1- مفاهیم، اصول و رویکردهای فرماندهی و مدیریت از منظر امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام)
2- مبانی هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و انسان‌شناختی فرماندهی و مدیریت از منظر امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام)
3- ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های فرماندهی و مدیریت از منظر امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام)
4- روش‌شناسی طراحی الگوی مطلوب فرماندهی و مدیریت از منظر امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام)
5- مطالعه تطبیقی فرماندهی و مدیریت از منظر امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) و سایر ادیان و مكاتب مدیریتی
6- تدوین نظریه‌های فرماندهی و مدیریت مبتنی بر آموزه‌ها و سیره عملی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام)
ب) فرماندهی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) در جنگ (در ابعاد سخت، نیمه سخت و نرم):
1- سبک فرماندهی و رهبری نظامی از دیدگاه امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام)
2- تبیین سیره عملی فرماندهی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) در جنگ جمل
3- تبیین سیره عملی فرماندهی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) در جنگ صفین
4- تبیین سیره عملی فرماندهی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) در جنگ نهروان
5- ویژگی‌ها و خصوصیات فرماندهان لشكری از دیدگاه امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام)
6-الگوی مطلوب فرماندهی در نیروهای مسلح كشور مبتنی بر آموزه‌ها و سیره عملی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام)
ج) مدیریت و حكمرانی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام):
1- سبك مدیریتی اداره كشور از دیدگاه امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام)
2- مدیریت سیاسی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) در دوران حكومت علوی
3- مدیریت فرهنگی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) در دوران حكومت علوی
4- مدیریت اقتصادی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام ) در دوران حكومت علوی
5- ویژگی‌ها و خصوصیات مدیران كشوری از دیدگاه امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام)
6- الگوی مطلوب مدیریت كشور مبتنی بر آموزه‌ها و سیره عملی امام علی (علیه‌السلام)
د) سایر محورها:
1- معیارهای گزینش و انتصابات فرماندهان و مدیران در اندیشه و سیره‌ی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام)
2-آینده‌پژوهی و دیده‌بانی روندها و فرماندهی چالش امروز، طرحی برای فردا مبتنی بر دیدگاه امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام)
3- كاركردها و وظایف مدیریت (برنامه‌ریزی، سازماندهی، كنترل، هماهنگی، نظارت و...) در اندیشه و آرای امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام)
4- روش‌ها و نتایج نهادینه‌سازی آموزه‌های علوی در مشی فرماندهان و مدیران جامعه در سطح ملی و فراملی
5- رابطه و تعامل مطلوب با زیردست و فرادست در نظام فرماندهی و مدیریت برآمده از آموزه‌ها و سیره عملی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام)اولین همایش ملی فرماندهی و مدیریت از منظر امیر المومنین امام علی (ع)