در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

كردستان / سنندج

سیزدهمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران ملی 3578 نمایش

زمان برگزاری : 16 بهمن 1398 زمان اتمام : 17 بهمن 1398
برگزار کننده : دانشگاه کردستان. انجمن نجوم ایران.

وب سایت : conf.uok.ac.ir/TPI2020
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 دی 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 30 دی 1398
آدرس دبیرخانه : سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان
محل برگزاری : سنندج - دانشگاه کردستان
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : astroconf@uok.ac.ir
محور ها : ابزارهای نجومی
پرتوهای کیهانی
تابش زمینه ای کیهان
ستاره ها
سیارات فراخورشیدی
سیستم های ستاره ای
سیستم های کهکشانی
کیهان شناسی مشاهده ای
کیهان شناسی نظری و گرانش
محیط های بین ستاره ای
منظومه شمسی
دیگر شاخه های مرتبط با علم نجوم

طبقه بندی ها : علوم پایه ،


سیزدهمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران