در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

هفدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ملی 7032 نمایش

زمان برگزاری : 7 اسفند 1398 زمان اتمام : 8 اسفند 1398
برگزار کننده : انجمن مطالعات برنامه درسی ایران. با همکاري دانشگاه تهران
دوره ابتدايي يکي از مهم ترين مراحل تحصيلي است اين دوره به علت شکل گيرى شخصيت و رشد همه جانبه دانش آموزان و تجربه اجتماعي آنان، مد نظر سياست گذاران، مسئولين آموزشي، تربيت شناسان و پژوهشگران بوده و است. ليکن با تمام توجه اي که به اين دوره مي شود، کاميابي اين دوره در انجام وظايف خود و رسيدن به اهداف آن رضايت بخش نيست. با عنايت به اهميت اين دوره و نيز ضرورت توجه به برنامه ريزي درسي اين همايش تلاش دارد تا به بررسي چالش ها و چشم اندازهاي برنامه درسي دوره ابتدايي، در جهت آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي مربوط به برنامه هاي درسي دوره ابتدايي پرداخته و راهکارهاي عملي در زمينه ارتقاي کيفيت آموزش هاي دبستاني، و همچنين فراهم سازي بستر مناسب براي انتقال دانش و تجربيات مختلف و افزايش توان علمي و مهارتي معلمان،کارشناسان، والدين و دست اندرکاران اين حوزه ارايه دهد. قطعا همايش نمي تواند پاسخ گوي همه موضوعات و مشکلات باشد.

وب سایت : www.cms.icsa.org.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 31 شهریور 1398
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 آبان 1398
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
شماره تلفن تماس : ۰۹۲۲۴۴۶۲۱۱۷
شماره فکس :
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 15 دی 1398
محور ها : ۱- سیاست گذاری ( اسناد برنامه درسی، ساختار دوره ابتدایی، طراحی برنامه درسی، ارزشیابی ، تغییر و نوآوری)
۲- محتوای حوزه های یادگیری و انطباق آن با مراحل رشد (دینی، قرآن، فارسی، هنر، تربیت بدنی، کار و فن¬آوری، مطالعات اجتماعی، ریاضی، علوم)
۳- موضوعات خاص و حوزه های مغفول (تربیت جنسی، تربیت اخلاقی، آموزش مهارت¬های تفکر، آموزش چندفرهنگی، مهارت آموزی، طرح ها، آموزش بهداشت و ایمنی و…)
۴- تکالیف یادگیری خارج از مدرسه دانش آموزان (مشق شب، پیک نوروزی، دست سازه ها و…)
۵- عدالت آموزشی و فرصت های یادگیری (یادگیرندگان: با نیازهای ویژه، عشایر، چندپایگی، دو زبانگی، بازماندگان از تحصیل، آموزش کودکان کار و خیابان و …)
۶- محیط¬ها، منابع و مواد یادگیری (بازی و یادگیری، رسانه های آموزشی، تولید محتوای الکترونیکی، شبکه های اجتماعی مجازی، و …)
۷- سنجش و ارزشیابی ( ارزشیابی توصیفی، آزمون های بین المللی :« تیمز، پرلز ، سایت و ….)
۸- آموزش و بهسازی معلم (آموزش پیش از خدمت ، حین خدمت و بعد از خدمت، تجارب زیسته معلمان)
۹- شرکای برنامه درسی (والدین، سازمان ها، نهادها، مدارس نوظهور و…)

طبقه بندی ها : علوم اجتماعی و روانشناسی ،


هفدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران