در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اصفهان / کاشان

دومین کنفرانس بین المللی گل محمدی بین المللی 2572 نمایش

زمان برگزاری : 22 آبان 1398 زمان اتمام : 24 آبان 1398
برگزار کننده : دانشگاه کاشان

We are going to have the second conference on Rosa damascena: Rosa damascena 2019. The event is a 3 days conference/workshop on all aspects of Rosa damascena including Cultivation, Technology, Regulations and Marketing. The conference will be held at Essential Oils Research Institute (EORI) of University of Kashan. We would appreciate any suggestions towards a fruitful conference/workshop on the subject.

وب سایت : icrd.kashanu.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 23 مهر 1398
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : کاشان - پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : icrd-2019@kashanu.ac.ir
محور ها : کارآفرینی، تجارت و بازار
استانداردها و ویژگی ها
فرآورده ها
کشت و صنعت
موضوعات عمومی در حوزه گیاهان دارویی و معطر

طبقه بندی ها : کشاورزی ،


دومین کنفرانس بین المللی گل محمدی