در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

چهارمین کنفرانس زیست‌شناسی سامانه‌های ایران ملی 7739 نمایش

زمان برگزاری : 6 اسفند 1398 زمان اتمام : 7 اسفند 1398
برگزار کننده : پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری. با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری. با حداکثر امتیاز بازآموزی.
با استعانت از خداوند منان، چهارمین کنفرانس زیست‌شناسی سامانه‌های ایران در تاریخ 6 و 7 اسفند ماه 1398 با محوریت "بهره مندی از توان متخصصین داخلی" در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار خواهد شد.
قریب به 30 سال از ظهور زیست‌فناوری در کشور می گذرد. حاصل تلاش‌های مجدانه اساتید این حوزه، تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید علم، تولید محصول و تجاری‌سازی یافته های زیست فناوری در کشور است. طی زمانی که گذشت، استفاده از ابزارهای مهندسی ژنتیک و بیوانفورماتیک دریچه های جدیدی را به روی عالمان و عاملان زیست فناوری کشور گشود. اما همیشه یک پرسش مطرح بود که "آیا همه ابعاد سامانه-های زیستی مد نظر قرار گرفته است؟" و " در سامانه مد نظر چه نقاط نامکشوف و غیرقابل کنترلی وجود دارد؟" جواب به این سوالات، نگاه دقیق و همه جانبه را می طلبید که همان زیست شناسی سامانه ای بود.

وب سایت : icsb2020.nigeb.ac.ir
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران-پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
شماره تلفن تماس : 021-44787338
شماره فکس : 02144787338
ایمیل : icsb2020@nigeb.ac.ir
محور ها : مدل سازی ریاضی شبکه های بیوشیمیایی
واکاوی شبکه های زیستی
واکاوی داده های امیکس و ادغام داده ها
استفاده از رویکرد سامانه ها و بررسی برهم کنش های اجزا زیستی
مهندسی متابولیک ، ویرایش ژنوم، زیست شناسی مصنوعی
مدل سازی چند مقیاسه و بررسی برهم کنش های بین سلولی
کاربرد زیست شناسی سامانه ها در صنعت، کشاورزی و پزشکی

طبقه بندی ها : کشاورزی ، علوم پایه ،


چهارمین کنفرانس زیست‌شناسی سامانه‌های ایران