در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

قزوین / قزوین

چهارمین همایش ملی آموزش زبان فارسی ملی 2376 نمایش

زمان برگزاری : 8 اسفند 1398 زمان اتمام : 9 اسفند 1398
برگزار کننده : دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره). انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی.

وب سایت : conf.ikiu.ac.ir/cpl
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 2 بهمن 1398
آدرس دبیرخانه : قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، مرکز آموزش زبان فارسی
محل برگزاری : قزوین – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
شماره تلفن تماس : 02833902230
شماره فکس :
ایمیل : 4nc.persianlanguage@gmail.com
زمان اعلام نتایج داوری : 21 بهمن 1398
محور ها : 1.استانداردسازی مواد آموزشی (آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان) 2. ارتباط محتوای آموزش زبان فارسی با نیازهای روز 3. زبان فارسی و رسانه‌ها 4. آموزش زبان فارسی و تحکیم هویت ایرانی – اسلامی 5. آموزش زبان فارسی و مطالعات میان رشته‌ای. 6. شیوه‌ها و روش‌های تدریس نوین و فناوری‌های جدید در آموزش زبان فارسی در دانشگاه‌ها. 7. روش‌های آزمون‌سازی در آموزش زبان فارسی. 8. نقد و بررسی اسناد بالادستی در آموزش زبان و سایت‌های‌های راهبردی و اجرایی. 9. نظریه‌های آموزش زبان فارسی 10. راهکارهای یادگیری الکترونیکی برای آموزش و یادگیری زبان فارسی. 11. نقش آموزش زبان فارسی در گسترش روابط بین‎الملل 12. آموزش دستور زبان فارسی (مشکلات و راهکارها) 13. جایگاه هنر و ادبیات در آموزش زبان (مطالعات تطبیقی و بینارشته‌ای) 14. نقد و بررسی متون و منابع آموزش زبان فارسی (به فارسی زبانان و غیرفارسی زبانان) 15. ویژگی‎های فرهنگی و زبانی کشورهای مختلف در تدوین منابع آموزش زبان فارسی. 16. آموزش زبان فارسی و اشتغال (مدرسان داخلی – زبان‌آموزان خارجی).

طبقه بندی ها : فرهنگی و ادبی ،


چهارمین همایش ملی آموزش زبان فارسی