در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

خوزستان / اهواز

همایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی ملی 8204 نمایش

زمان برگزاری : 4 اردیبهشت 1399 زمان اتمام : 4 اردیبهشت 1399
برگزار کننده : دانشگاه صنعت نفت
با استعانت از خداوند متعال، " همایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی " توسط دانشگاه صنعت نفت با حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی برگزار خواهد شد. باتوجه به اهمیت موضوع و همچنین نقش سازنده آن در جامعه ، دبیرخانه اجرایی انتظار دارد این کنفرانس با مشارکت متولیان این امر که در یک طیف گسترده و مرتبط اعم از مسئولین، متخصصین ، مهندسین ، کارشناسان و صاحب نظران می باشد برگزار گردد. تا با ارائه جدیدترین مقالات و دستاوردهای علمی و تجربی روز دنیا توسط پژوهشگران و محققین در راستای ارتقای سطح علمی در نهایت افزایش بهره وری و نهایتا توسعه همه جانبه و صحیح جامعه گامی استوار برداریم.

وب سایت : www.rlsconf.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 2 دی 1398
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 اسفند 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 16 اسفند 1398
آدرس دبیرخانه : اهواز - ابتدای جاده آبادان - دانشکده نفت اهواز
محل برگزاری : اهواز - دانشکده نفت اهواز
شماره تلفن تماس : 06132907528 - 09302944215
شماره فکس :
ایمیل : putconf1399@gmail.com
محور ها : - محور های گرایش مهندسی نفت و صنایع وابسته
- محور های گرایش مهندسی گاز و صنایع وابسته
- محور های گرایش مهندسی پالایش و صنایع وابسته
- محور های گرایش مهندسی پتروشیمی و صنایع وابسته
- نانو فناوری
- محیط زیست
- اقتصاد نفت و گاز
- حقوق نفت و گازهمایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی