در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

اولین کنفرانس ملی توسعه و تعالی منابع انسانی ملی 7775 نمایش

زمان برگزاری : 7 اسفند 1398 زمان اتمام : 7 اسفند 1398
برگزار کننده : دانشگاه علامه طباطبائی
دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی کشور همواره نقش اساسی در تحولات علمی و توسعه منابع انسانی داشته است. دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی با دارا بودن اساتید برجسته و ممتاز چندین دهه به آموزش، توسعه و تعالی منابع انسانی کشور پرداخته و ماحصل آن تربیت مدیران، کارشناسان و اعضای هیئت علمی در سطوح سازمان ها و دانشگاه های مختلف بوده است. این کنفرانس با هدف توسعه حرفه گرایی در مدیریت منابع انسانی و همینطور تبادل تجربیات موفق میان مدیران برگزار می شود.

وب سایت : shrm.atu.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 11 بهمن 1398
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران - دانشگاه علامه طباطبائی
شماره تلفن تماس : ۰۲۱۴۸۳۹۲۹۲۳
شماره فکس :
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 21 بهمن 1398
محور ها : مدیریت منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان
فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی در شرایط رکود اقتصادی
ساختارهای نوین سازمان و مدیریت منابع انسانی
آینده ی مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی دیجیتال
کانون های ارزیابی و توسعه در ایراناولین کنفرانس ملی توسعه و تعالی منابع انسانی