در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

بیست و هشتمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران ملی 1171 نمایش

زمان برگزاری : 22 دی 1398 زمان اتمام : 26 دی 1398
برگزار کننده : انجمن متخصصین بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران ، انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور ، مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی

وب سایت : www.iiccom.org
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 6 دی 1398
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - دانشکده پزشکی - تالار امام خمینی (ره)
شماره تلفن تماس : 26155436-021 و 26109964-021
شماره فکس :
ایمیل : iiccom@iiccom.org

بیست و هشتمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران