در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

نهمین کنگره کشوری سوختگی ( با امتیاز بازآموزی ) ملی 1195 نمایش

زمان برگزاری : 2 اسفند 1398 زمان اتمام : 3 اسفند 1398
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی ایران
هنگامي كه پرومته آتش را در المپ از خدايان ربود و به انسان هديه كرد، شايد گمان نمي برد كه زئوس خشم هستي سوز خود را در اين عنصر هستي ساز ، به جهت كيفر اين نافرماني، به سوي انسان همراه كند .شيطان، شايد براي انتقام از بشر بود كه ويراني و درد را درگوهر و ذات مقدس خود، وديعه ارزشمند پروردگار، آتش ، قرين كرد. آتش، اين يك از چهار عنصر هستي ساز، هماره ياور و دست افزار بشر در غلبه بر جماد و نبات و حيوان بوده و در همان زمان هستي و زندگي او را در شعله هاي ويرانگر و دردناك خود خاكستر كرده است.

وب سایت : www.burn2020.ir/Default.aspx?PN=3
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 دی 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 1 اسفند 1398
آدرس دبیرخانه : تهران-خیابان ولیعصر-خیابان شهید یاسمی-مرکز تحقیقات سوختگی
محل برگزاری : تهران - مرکز همایش های بین المللی رازی
شماره تلفن تماس : 88249775-021 (10 خط)
شماره فکس :
ایمیل : info@burn2020.ir
محور ها : پیشگیری
درمان (سوختگی حاد و مزمن)
بازتوانی
پزشکی بازساختی

طبقه بندی ها : علوم پزشکی ،


نهمین کنگره کشوری سوختگی ( با امتیاز بازآموزی )