در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اردبیل / اردبیل

همایش بین المللی کودکان استثنایی بین المللی 347 نمایش

زمان برگزاری : 14 اسفند 1398 زمان اتمام : 14 اسفند 1398
برگزار کننده : دانشگاه محقق اردبیلی
همایش بین المللی کودکان استثنایی افتخار دارد با توجه به اهمیت روز افزون توجه به کیفیت زندگی و آموزش کودکان استثنایی . فرصتی مغتنم برای تبادل نظرکارشناسان و متخصصان داخل و خارج از کشور در حوزه روانشناسی، آموزش و توانبخشی کودکان استثنایی بر مبنای رویکرد های نوین فراهم آورد همچنین با برگزاری کارگاه های مختلف زمینه انتقال تجربیات ودانش لازم در این زمینه فرصتی برای تربیت کارشناسان جوان در این حوزه فراهم آورد.

وب سایت : www.peec-uma.ir/fa
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 بهمن 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 20 بهمن 1398
آدرس دبیرخانه : اردبیل- بلوار دانشگاه- دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - طبقه سوم- دبیرخانه همایش بین المللی کودکان استثنایی
محل برگزاری : اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی
شماره تلفن تماس : 045-31505629
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : روانشناسی و رویکردهای آموزشی نوین در کودکان استثنایی
روانشناسی و کودکان کم توان ذهنی
روانشناسی و کودکان با مشکلات شنوایی
روانشناسی و کودکان با مشکلات بینایی
روانشناسی و کودکان با ناتوانی یادگیری خاص
روانشناسی و کودکان بیش فعال و کمبود توجه
روانشناسی و کودکان اوتیسم
روانشناسی و کودکان تیز هوش
روانشناسی و کودکان با معلولیت چندگانه
روانشناسی و کودکان با اختلالات رفتاری- هیجانی
روانشناسی و کودکان با اختلالات ارتباطی
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی در مدارس عادی(آموزش تلفیقی)
توانبخشی کودکان کم توان ذهنی
توانبخشی کودکان با مشکلات بینایی
توانبخشی کودکان با مشکلات شنوایی
توانبخشی کودکان با معلولیت چندگانه و شدید
توانبخشی (کار درمانی) کودکان استثنایی با معلولیت های حرکتی
توانبخشی (گفتار درمانی) کودکان استثنایی
توانبخشی افراد با مشکلات روانی – هیجانی و عاطفیهمایش بین المللی کودکان استثنایی