در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

كرمان / سیرجان

کنفرانس ملی فرصت ها و چالش های توسعه آهن و فولاد ملی 1386 نمایش

زمان برگزاری : 4 اردیبهشت 1399 زمان اتمام : 4 اردیبهشت 1399
برگزار کننده : دانشگاه صنعتی سیرجان
بدینوسیله به استحضار می رساند «کنفرانس فرصت ها و چالش های توسعه آهن و فولاد » باهدف ارائه آخرین یافته های علمی-تخصصی و تعامل اعضای هیات علمی، کارشناسان و مدیران صنایع آهن و فولاد، محققین و دانشجویان این عرصه در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در دانشگاه صنعتی سیرجان با همکاری صنایع سیرجان ( مجتمع های معدنی-صنعتی گل گهر، جهان فولاد و توسعه آهن و فولاد) و انجمن آهن و فولاد برگزار خواهد شد.

وب سایت : sutconf.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 21 اسفند 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 21 فروردین 1399
آدرس دبیرخانه : سیرجان - کیلومتر 2 جاده بافت - دانشگاه صنعتی سیرجان
محل برگزاری : کرمان - سیرجان - دانشگاه صنعتی سیرجان
شماره تلفن تماس : 03441522054
شماره فکس :
ایمیل : is-conf@sirjantech.ac.ir
محور ها : بهداشت، ایمنی و محیط زیست
انرژی
سرمایه گذاری و بازار
حمل و نقل
پایش وضعیت
انتقال مواد و تامین مواد و تجهیزات
طراحی و بهینه سازی استخراج
ترمودینامیک و پدیده های انتقال
آموزش مهندسی
اکتشاف و استخراجکنفرانس ملی فرصت ها و چالش های توسعه آهن و فولاد