در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ژنتیک ایران بین المللی 7029 نمایش

زمان برگزاری : 1 خرداد 1395 زمان اتمام : 3 خرداد 1395
برگزار کننده : انجمن ژنتیک ایران
با یاری پروردگار متعال دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ژنتیک ایران از 1 تا 3 خرداد ماه 1395 توسط انجمن ژنتیک ایران در تهران برگزار می‌گردد. حضور پر تعداد دانشمندان دعوت شده از خارج از کشور از شاخصه های کنگره سال 95 خواهد بود.

وب سایت : http://www.geneticscongress.ir/
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 7 اردیبهشت 1395
آدرس دبیرخانه : اتوبان تهران-کرج، کیلومتر 15، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، ساختمان فناوری
محل برگزاری : تهران - سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی
شماره تلفن تماس : 02144787419
شماره فکس : 02144787419
ایمیل :
محور ها : ژنتیک انسانی و پزشکی
ژنتیک گیاهی
ژنتیک پزشکی قانونی و تعیین هویت
ژنتیک ریزسازواره ها
ژنتیک جانوری
فناوریهای نوین و پیشرفت های فناوری در ژنتیک
ذخایر ژنتیک
سلولهای بنیادی
اخلاق، قوانین و مقررات و سیاست ها
بیوانفورماتیک


طبقه بندی ها : کشاورزی ، علوم پایه ، علوم پزشکی ،


دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ژنتیک ایران