در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

اولین کنفرانس ملی پلیمر در صنایع راه و ساختمان ملی 3884 نمایش

زمان برگزاری : 28 اردیبهشت 1395 زمان اتمام : 29 اردیبهشت 1395
برگزار کننده : دانشگاه علم و صنعت ایران
اهداف زیر در برگزاری کنفرانس مورد توجه است:
1- کوتاه نمودن فاصله بین صنعت و دانشگاه از طریق برگزاری این نشست علمی مشترک و ارائه نتایج تحقیقات
2- معرفی دستاوردهای کنونی صنعت از طریق برگزاری نمایشگاه جانبی
3- ارتقاء و به روز نمودن دانش تخصصی صنعت گران از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی
4- آشکارسازی نیازهای تحقیقاتی روز صنعت و جهت دهی تحقیقات آکادمیک برای رفع نیازهای موجود در صنایع
5- ارتقاء دانش پلیمرهای ساختمانی به عنوان یک مبحث بین رشته ای موثر

وب سایت : http://www.iust.ac.ir/ncpic
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 22 فروردین 1395
آخرین مهلت ثبت نام : 31 فروردین 1395
آدرس دبیرخانه : تهران، خيابان هنگام، دانشگاه علم وصنعت ايران، دانشکده مهندسی شيمی، دبيرخانه اولين کنفرانس ملی پليمر در صنايع راه و ساختمان
محل برگزاری : تهران - دانشگاه علم و صنعت ایران
شماره تلفن تماس : 021-77240124-5
شماره فکس : 021-77240495
ایمیل : ncpic95@Gmail.com
محور ها : 1- پليمر در بتن و محصولات سيمانی
1-1 بتن های اصلاح شده با لاتکس های پليمری (LMCs)
2-1 بتن های اشباع شده با پليمر (PICs)
3-1 محصولات سيمانی تقويت شده با الياف و منسوجات پليمری (کامپوزيت های سيمانی)
4-1 بتن های پليمری (PCs)
5-1 بتن گوگردی
6-1 ساير
2- کامپوزيت های پليمری
1-2 ورقه های کامپوزيتی تقويت کننده سازه های بتنی و فلزی
2-2 آرماتورهای کامپوزيتی
3-2 پروفيل ها و قطعات سازه ای و غير سازه ای کامپوزيتی
4-2 ساير
3- ژئوتکستايل و ژئوممبران ها
4- قير، آسفالت و عايق های رطوبتی پليمری
1-4 قير و آسفالت
2-4 آسفالت های پليمری
3-4 مواد تعميراتی آسفالت های پليمری
4-4 عايق های رطوبتی پليمری
5-4 ساير
5- رنگ و پوشش، مواد افزودنی و چسب های ساختمانی
1-5 رنگ های پليمری تزئينی ساختمانی
2-5 پوشش های حفاظتی (ضد خوردگی، ضد حريق و ...) ساختمان
3-5 افزودنی های پليمری بتن
4-5 چسب های ساختمانی
5-5 ساير
6- فرآورده های پلاستيکی و لاستيکی
1-6 لوله های پليمری ساختمانی
2-6 کفپوش های ساختمانی
3-6 نماهای پليمری و مرکب ساختمانی
4-6 پروفيل های پليمری ساختمانی
5-6 سقف کاذب پليمری
6-6 واشرها و درزبندهای لاستيکی
7-6 لرزه گيرهای لاستيکی
8-6 ساير
7- عايق های حرارتی پليمری و صرفه جويی در مصرف انرژی
1-7 عايق های حرارتی پليمری
2-7 بهينه سازی مصرف انرژی
3-7 ساير
8- بررسی رفتار حريق در پليمرهای ساختمانی
9- پليمر و نانو فناوری در صنايع راه و ساختمان
1-9 نانو کامپوزيت های ساختمانی
2-9 نانو پوشش های ساختمانی
3-9 ساير
10- پليمر، محيط زيست و توسعه پايدار در صنايع راه و ساختمان
1-10 کامپوزيت های سبز مصرفی در صنايع راه و ساختمان
2-10 کاربرد پليمرهای بازيافتی در صنعت راه و ساختمان
3-10 پليمرهای ساختمانی زيست تخريب پذير
3-11 ساير
11- استانداردها و مقررات ملی و بين المللی پليمرهای ساختمانی
12- فناوری های نوين پليمری در صنايع راه و ساختمان
1-12 پليمرهای هوشمند ساختمانی
2-12 ساير

طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ،


اولین کنفرانس ملی پلیمر در صنایع راه و ساختمان