در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اصفهان / اصفهان

پنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی ملی 7178 نمایش

زمان برگزاری : 29 اردیبهشت 1395 زمان اتمام : 30 اردیبهشت 1395
برگزار کننده : شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی
پنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی توسط شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی و با همکاری سازمانها و مؤسسات مرتبط در روزهای 29 و 30 اردیبهشت ماه 1395 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می گردد.

وب سایت : ncmp2016.com
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 20 بهمن 1394
آدرس دبیرخانه : تهران- ولنجک - دانشگاه شهید بهشتی-پژوهشکده گیاهان و مواداولیه دارویی - دبیرخانه شبکه ملی پژوهش وفناوری گیاهان دارویی
محل برگزاری : اصفهان - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شماره تلفن تماس : 22431599 021
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : علوم پایه ·

گياهشناسی
فيتوشيمی
بيوشيمی
ژنتيک
اثرات بيولوژيک
بيوتکنولوژی

کشاورزی و منابع طبيعی ·

اکولوژی
فيزيولوژی گياهی
اهلی کردن و اصلاح
بيوتکنولوژی
کشت و زراعت
فراوری اوليه پس از برداشت
مکانيزاسيون
تکنولوژی بذر

داروسازی، پزشکی و دامپزشکی ·

طب سنتی
اثرات فارماکولوژيک
اثرات بالينی
فرمولاسيون و کنترل

صنعت و اقتصاد ·

بازرگانی گياهان دارويی و فراورده های آنها
توليد فراورده های گياهان دارويی
نوآوری در توليد محصولات راهبردی
نظام کيفی و توليد محصولات با کيفيت
انتقال تکنولوژی و توليد محصولات گياهی

طبقه بندی ها : کشاورزی ، علوم پایه ، علوم پزشکی ،
کلمات کلیدی : کنگره ، پنجمین ، گیاهان دارویی ،


پنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی