در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

نوزدهمین کنگره ملی وهفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران بین المللی 6862 نمایش

زمان اتمام : 11 شهریور 1395
برگزار کننده : دانشگاه تبریز - انجمن زیست شناسی ایران
نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران با همکاری انجمن زیست شناسی ایران و با شرکت زیست شناسان و پژوهشگران این رشته از داخل و خارج کشور در تاریخ 11-9 شهریور 95 در دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد.

وب سایت : 19thbc2016.tabrizu.ac.ir/fa
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 اردیبهشت 1395
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تبریز - دانشگاه تبریز
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : 19thbc@tabrizu.ac.ir
محور ها : محورهای کنگره و موضوعات مورد پذیرش برای مقالات:
زیست شناسی گیاهی (فیزیولوژی گیاهی، سیستماتیک و اکولوژی گیاهی، سلولی و تکوینی گیاهی)
زیست شناسی جانوری (فیزیولوژی جانوری، بیوسیستماتیک جانوری و اکولوژی جانوری، بافت و جنین شناسی)
زیست شناسی سلولی و مولکولی (بیوشیمی و بیوفیزیک، ژنتیک، علوم سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی)
زیست شناسی کاربردی (بیوتکنولوژی، نانوبیوتکنولوژی، محیط زیست و منابع طبیعی)

طبقه بندی ها : کشاورزی ، علوم پایه ،


نوزدهمین کنگره ملی وهفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران