در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

همایش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و اقتصاد در پسا برجام ملی 4669 نمایش

زمان برگزاری : 29 اردیبهشت 1395 زمان اتمام : 30 اردیبهشت 1395
برگزار کننده : دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
انجمن علمي حسابداري دانشگاه فردوسي مشهد در نظر دارد همايشي را با عنوان"IFRS و اقتصاد در پسا برجام " در بهار 95 در شهر مقدس مشهد برگزار نمايد.

وب سایت : ifrs.um.ac.ir
آخرین مهلت ثبت نام : 21 اردیبهشت 1395
آدرس دبیرخانه : مشهد ، ميدان آزادي ، دانشگاه فردوسي ، دانشکده علوم اداري و اقتصادي
محل برگزاری : مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد
شماره تلفن تماس : 05138834204
شماره فکس : 05138834204
ایمیل : ifrs@um.ac.ir
محور ها : - چالش هاي موجود در به کارگيري استاندارد هاي بين المللي گزارشگري مالي
- بررسي اين استاندارد ها و مقايسه ي آن با استاندارد هاي حسابداري ايران
- استفاده از فناوري هاي روز حسابداري در به کارگيري IFRS
- استاندارد هاي بين المللي، آموزشهاي دانشگاهي و حرفه اي و ضرورت ارتقا دانش حسابداران
- تجارب برتر در تهيه ي صورت هاي مالي مبتني بر IFRS
- پيامد هاي اقتصادي تغيير استاندارد هاي حسابداري به IFRS در بخش هاي مختلف ( بانک ها و بيمه ها و...)
- بررسي تطبيقي گزارشگري مالي شرکت ها در بخش هاي مختلف بر اساس استاندارد ها بين المللي و ملي
- فرصت هاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي

طبقه بندی ها : مدیریت و مالی ،


همایش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و اقتصاد در پسا برجام