در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

قم / قم

اولین همایش بین رشته ای انسان، جامعه، سلامت ملی 2540 نمایش

زمان برگزاری : 21 اردیبهشت 1395 زمان اتمام : 23 اردیبهشت 1395
برگزار کننده : دانشگاه قم - دانشگاه علوم پزشکی قم
اولين همايش ملي " انسان، سلامت، جامعه" با ديدگاه بين رشته اي و محوريت مداخلات معنوي، زيستي، رواني و اجتماعي در ارائه ي خدمات پيشگيري و درماني برگزار خواهد شد. اين همايش، با فراهم آوردن فرصتي مناسب جهت همكاري هاي بين رشته اي، در صدد مهيا ساختن شرايطي است كه علاوه بر تبادل نظر صاحب نظران علوم مختلف مرتبط با سلامت، اساتيد، دانشجويان و افراد حرفه اي در علوم سلامت، نيز بتوانند با شناخت و به كارگيري اين علوم، درك عميق تري از انسان و جامعه كسب نمايند و در ارائه خدمات در خور شأن انسان به افراد جامعه تلاش نمايند.

وب سایت : hsh.qom.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 30 بهمن 1394
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 اسفند 1394
آخرین مهلت ثبت نام : 30 دی 1394
آدرس دبیرخانه : قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم محل برگزاري: قم - دانشگاه قم
محل برگزاری : قم - دانشگاه قم
شماره تلفن تماس : 32103720- 025
شماره فکس :
ایمیل : hsh.congress@qom.ac.ir
محور ها : ♦ دين و سلامت
- ديدگاه اديان نسبت به انسان و جامعه در ارتباط با سلامت
- نقش دين و معنويت در سلامت
- رويكردها و راهبردهاي اديان توحيدي نسبت به سلامت
♦ اخلاق و سلامت
- نقش اخلاق در سلامت
- معناي زندگي و سلامت
- رويكردها و راهبردهاي اخلاقي نسبت به سلامت
♦ انسان و سلامت
- ديدگاه و مباني فلسفي درباره ماهيت انسان در ارتباط با سلامت
- مكاتب فلسفي و سلامت انسان و جامعه
- رويكردها و راهبردهاي فلسفي نسبت به سلامت
♦ روان و سلامت
- ديدگاه و مباني روان شناختي درباره ماهيت انسان در ارتباط با سلامت
- مكاتب علوم رفتاري و سلامت انسان و جامعه
- رويكردها و راهبردهاي روان شناختي نسبت به سلامت
♦ جامعه و سلامت
- جامعه و چگونگي تاثير عوامل اجتماعي بر سلامت
- سلامت جامعه و تأثير آن بر سلامت
- رويكردها و راهبردهاي جامعه شناختي نسبت به سلامت
♦ مباني نظري علوم پزشكي و سلامت
- ديدگاه علوم پزشكي نسبت به انسان و تأثير آن در سلامت
- ديدگاه علوم پزشكي نسبت به جامعه و تأثير آن در سلامت
- رويكردها و راهبردهاي علوم پزشكي نسبت به سلامت
♦ پديده شناسي و سلامت
- لزوم شناخت انسان در علوم سلامت
- سلامت انسان و جامعه در ديدگاه پديده شناسي
- رويكردها و راهبردهاي پديده شناسانه به سلامت

کلمات کلیدی :


اولین همایش بین رشته ای انسان، جامعه، سلامت