در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

سمنان / دامغان

دومین همایش ملی علوم زیستی ملی 7226 نمایش

زمان برگزاری : 29 اردیبهشت 1395 زمان اتمام : 30 اردیبهشت 1395
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان - با همکاری انجمن زیست شناسی ایران
دومین همایش ملی علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان با همکاری انجمن زیست شناسی ایران به منظور فراهم آوردن زمینه مناسب جهت ارائه آخرین دستاوردهای علمی، پژوهشی و صنعتی در زمینه های مختلف علوم زیستی و بحث و تبادل نظر بین اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و متخصصان در ارتباط با پروژه های تحقیقاتی جدید و چشم اندازها در محورهاي مختلف برگزار می شود.

وب سایت : ncbs.damghaniau.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31 فروردین 1395
آخرین مهلت ثبت نام : 8 اردیبهشت 1395
آدرس دبیرخانه : دامغان، بلوار چشمه علی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم زیستی، دبیرخانه همایش ملی علوم زیستی
محل برگزاری : دامغان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
شماره تلفن تماس : 09165290944
شماره فکس : 023-35225023
ایمیل : ncbs2damghan@gmail.com
محور ها : علوم جانوری
علوم گیاهی
علوم سلولی و مولکولی
ژنتیک
بیوتکنولوژی - نانوبیوتکنولوژی
میکروبیولوژی
علوم آزمایشگاهی
بهداشت محیط
بیوشیمی - بیوفیزیک
بیوانفورماتیک
بیولوژی دریا- دام و آبزیان
محیط زیست و حیات وحش
مدیریت محیط زیست
حقوق محیط زیست
حسابداری محیط زیست- مالیات سبز
حسابرسی زیست محیطی
تربیت بدنی و علوم ورزشی

طبقه بندی ها : کشاورزی ، علوم پایه ، ورزش و سلامت ،


دومین همایش ملی علوم زیستی