در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

قزوین / قزوین

اولین همایش آینده پژوهی آموزش عالی ایران: چشم اندازهای بین المللی شدن دانشگاهها و چالش های آن ملی 5903 نمایش

زمان برگزاری : 28 اردیبهشت 1395 زمان اتمام : 30 اردیبهشت 1395
برگزار کننده : دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
اولین همایش ملی آینده پژوهی آموزش عالی ایران: چشم اندازهای بین المللی شدن دانشگاهها و چالش های آن فرصتی برای محققان، صاحبنظران ، دانشگاهیان، مدیران وسیاستگذاران فراهم می آورد تا به امید حق افق های تازه ای در مسیر بین المللی شدن دانشگاه های ایرانی گشوده بشود.

وب سایت : www.fshei.irphe.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 20 بهمن 1394
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 اسفند 1394
آدرس دبیرخانه : تهران – دربند – نرسیده به میدان دربند – کوچه شهید وهابی – دفتر تهران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
محل برگزاری : قزوین - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
شماره تلفن تماس : 22709968 - 021
شماره فکس : 22709967 - 021
ایمیل : info@fshei.irphe.ir
محور ها : 1. بین المللی شدن دانشگاهها: چالش‌ها، کلان روندها، پیشرانها و بازدارنده‌ها
1.1. بررسی و تحلیل انتقادی وضع موجود همکاری‌های علمی و تعاملات بین‌المللی دانشگاه‌های ایران
1.2. مطالعات موردی چالشهای بین المللی شدن آموزش عالی ودانشگاه های ایران
1.3. تحلیل و برون یابی کلان روندها به منظور پیش‌نگری آینده دانشگاه ایرانی در جهانی بین المللی شده
1.4. بررسی پیشرانها و بازدارنده های آموزش عالی ایران در مسیر بین‌المللی شدن
1.5. بررسی نا اطمینانی‌های آینده آموزش عالی ایران با تأکید بر محیط بین‌المللی
2. ترسیم چشم انداز و آینده مطلوب بین‌المللی شدن نظام علم و فناوری و آموزش عالی
2.1. چشم انداز سازی نظام علمی وآموزش عالی مطلوب ایرانی در ترازهای بین المللی
2.2. چشم انداز سازی دانشگاه مطلوب ایرانی در ترازهای بین المللی
2.3. تجزیه و تحلیل بررسی اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر آینده نظام علم و فناوری آموزش عالی
2.4. نظام علم و فناوری و آموزش عالی بین المللی وبررسی گفتمان اسلامی – ایرانی
2.5. نظام علم و فناوری و آموزش عالی مولد و مروج علم نافع و فرزانگی، کارآفرین و پاسخگوی نیازهای جامعه.
3. آینده نگاری و سناریوپردازی برای دستیابی به بین‌المللی شدن نظام علم و فناوری و آموزش عالی
3.1. مطالعه موردی در ابعاد مختلف همکاری‌های علمی و تعاملات بین‌المللی دانشگاه‌ ها به منظور آینده نگاری
· حقوقی و ساختار و قانونی
· زیر ساختی
· اعتباری ومالی
· فرهنگی، اجتماعی و فوق برنامه‌ها
· پژوهش و فناوری
· توسعه دوره‌ها، برنامه‌های آموزشی و درسی
· فرآیندهای یاددهی و یادگیری
· دیپلماسی علم وفناوری
· اعضای هیأت علمی و کارکنان
· دانشجویان
· فناوری اطلاعات و ارتباطات و محیط‌های چند رسانه‌ای
· اعتبار سنجی و شبکه ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی تضمین کیفیت؛ الزامات و استانداردهای آینده
3.2. نقشه راه بین المللی شدن در آموزش عالی و نظام علم وفناوری ایران
3.3. بررسی عملکرد دولت در خلق آینده مطلوب آموزش عالی بین المللی و ارائه راه حل‌های عملیاتی
3.4. بررسی نقش دانشگاه در خلق آینده مطلوب بین المللی خود و ارائه راه حل‌های عملیاتی
3.5. بررسی نقش بخش های اقتصادی واجتماعی کشور در خلق آینده مطلوب در محیط تعاملات علمی و فناوری بین المللی و ارائه راه حل‌های عملیاتی
3.6. مدیریت نظام های تولید علم، رهبری علمی، مدیریت یادگیرنده و مشکل سیطره نهادهای اداری در پیش روی بین المللی شدن دانشگاه
4. کاربست روش های آینده پژوهی در سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت دانشگاهها در فرآیند بین المللی شدن
4.1. کاربرد روش‌های آینده پژوهی در مدیریت دانشگاه بین المللی
4.2. کاربرد مدل سی.ال. ای (C.L.A) در آینده پژوهی نظام علم وفناوری و آموزش عالی ایران در محیط بین المللی و در آینده پژوهی بین المللی شدن دانشگاه ایرانی
4.3. تکنیک دلفی در بررسی آینده بین المللی شدن در آموزش عالی و نظام علم وفناوری ایران
نگاشت سناریو برای دانشگاه بین المللی و زیرنظام های مختلف آموزش عالی ایران در محیط بین المللی
4.4. مدل‌های ارزیابی سناریوهای آینده بین المللی شدن در آموزش عالی و مدیریت دانشگاهی
4.5. پس نگری در مدیریت دانشگاه بین المللی
5. ارزیابی تجربیات ملی و جهانی بین المللی شدن دانشگاهها
5.1. مطالعات موردی و بررسی‌های خاص درباره مسائل آینده بین‌المللی شدن دانشگاه ایرانی مانندِ:
· تبادل استاد و دانشجو،
· پروژه‌ها و برنامه‌های مشترک آموزشی و پژوهشی،
· راهنمایی پایان نامه‌ها،
· سرمایه‌گذاری‌های مشترک
· نسل های نوین دانشگاهی؛ نسل سوم دانشگاه کارآفرین، نسل چهارم دانشگاه جامعه ساز و...
· آینده پژوهی درباره، مهاجرت نخبگان فکری و علم وفناوری
· تحرک و جابه‌جایی در محیط بین المللی
· پردیس بین‌المللی
· آموزش چند زبانه
· اعتبار بخشی به مدارک در محیط بین المللی
· تضمین کیفیت آینده نسل‌های نوآوری در محیط بین المللی
· فناوری اطلاعات و ارتباطات
· شبکه‌های مجازی
· اخلاق آکادمیک و ارزش‌های دانشگاهی در محیط بین المللی
· امنیت فرهنگی و پروتکل های بین المللی برای مصونیت های مختلف
· کنسرسیومهای ملی و منطقه ای و بین المللی
· سرمایه‌ اجتماعی آموزش عالی در محیط بین المللی
· سبک زندگی در محیط چند فرهنگی آموزش عالی
· قابلیت ها و چالشهای توریستی در دانشگاه بین المللی
· مقتضیات اقتصاد آموزش عالی در محیط بین المللی( تحول منابع ملی، مناطق آزاد، مبادلات ارزی و..)
5.2. بررسی‌های تطبیقی آینده پژوهی آموزش عالی (تجربه های دانشگاهی در کشورهای درحال توسعه موفق برای بین‌المللی شدن)اولین همایش آینده پژوهی آموزش عالی ایران: چشم اندازهای بین المللی شدن دانشگاهها و چالش های آن